Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och Buddhism

Skapad 2021-01-08 12:24 i Beckombergaskolan Stockholm Grundskolor
Få inblick i världsreligionerna buddhism och hinduism
Grundskola 6 Religionskunskap
Hinduism och Buddhism

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska belysa vilken roll religioner har i olika samhällen samt hur människors värderingar hänger samman med deras religion och livsåskådning. Eleverna ska utveckla kunskaper om olika religioner. Detta gör att du som elev får en ökad förståelse för att människor är olika, och varför.

Centralt innehåll

Eleven ska kunna

-känna till några levnadsregler som kan kopplas till buddhism och hinduism men även kunna. 
-jämföra likheter och skillnader mellan hinduism och buddism när det gäller följande delar:
1. Geografiskt ursprung
2. Gudsuppfattning
3. Byggnader och symboler
4. Skrifter och grundare
5. Speciella riter

- föra resonemang kring hur religionerna påverkar utövarna inom religionen

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

  - Jämföra och analysera likheter och skillnader mellan buddism och hinduism
  - Resonera kring dessa religioners livsåskådningar

Bedömning kommer ske kontinuerligt under arbetsområdets gång. Det är därför viktigt att du deltar aktivt och visar dina kunskaper hela tiden. Arbetsområdet kommer också avslutas med ett skriftligt prov.

Uppgifter

 • Vad kan du sedan tidigare?

 • Vad kan du sedan tidigare?

 • Vad kan du sedan tidigare?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6

Matriser

Re
Hinduism och buddhism matris

Nivå 1
Förmågan bedömd Kunskapskraven ej uppfyllda
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kunskaper om centrala tankegångar inom religionerna.
Du har kunskaper om centrala ord och begrepp och kan använda dessa i dina beskrivningar.
Du har grundläggande kunskaper om hinduismen och buddismen och visar det genom att med stöd beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Du har grundläggande kunskaper om hinduismen och buddismen och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Du har goda kunskaper om hinduismen och buddismen och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Du har mycket goda kunskaper om hinduismen och buddismen och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Likheter och skillnader mellan religionerna
Du kan föra ett resonemang där du ser och förklarar likheter och skillnader mellan religionerna
Du för med stöd enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan hinduism och buddism.
Du för enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan hinduism och buddism.
Du för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan hinduism och buddism
Du för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan hinduism och buddism samt någon annan religion eller livsåskådning.
Samband
Du kan beskriva och resonera kring sambanden mellan religion och samhälle.
Du kan med stöd utifrån dina kunskaper om hinduism och buddism och där dessa religioner förekommer, resonera kring hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden. Du gör detta med stöd genom att beskriva enkla samband och med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan utifrån dina kunskaper om hinduism och buddism och där dessa religioner förekommer, resonera kring hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden. Du gör detta genom att beskriva enkla samband och med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan utifrån dina kunskaper om hinduism och buddism och där dessa religioner förekommer, resonera kring hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden. Du gör detta genom att beskriva förhållandevis komplexa samband och med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan utifrån dina kunskaper om hinduism och buddism och där dessa religioner förekommer, resonera kring hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden. Du gör detta genom att beskriva komplexa samband och med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Söka och värdera information från olika källor.
Du kan söka information från olika källor, fundera över deras syfte och relevans samt värdera deras tillförlitlighet.
Du kan med stöd söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då med stöd olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: