Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik årskurs 4

Skapad 2021-01-08 12:45 i Backa skola Tanum
Detta är Tanums kommuns planeringsmall som används av alla i åk 1-9.
Grundskola 4 – 6 Matematik
Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.

Innehåll

Mål– syfte och konkretiserade mål

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. 

Målen med undervisningen är att du ska få kunskaper om:

 • decimaltal ( t ex att kunna tiondelar och hundradelar, att kunna jämföra och storleksordna decimaltal)
 • längd, volym och massa (t ex kunna mäta olika måttenheter som mm, m och km)
 • vinkar och geometriska former (t ex mäta och jämföra vinklar, två- och tredimensionella former)
 • omkrets, area och skala 
 • multiplikation och division 
 • programmering 

Undervisning– genomförande och tidsplan

Undervisningen kommer ske under vårterminen 2021. Du kommer få arbeta både enskilt och tillsammans med andra i klassen. Det kommer 

Bedömning– vad som skall bedömas och hur det går till

Se kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: