👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande text

Skapad 2021-01-08 12:37 i Frösakullsskolan Halmstad
Instruerande text
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska
Nästa textgenre som vi ska lära oss är instruerande text. Instruerande texter skrivs för att ge tydliga och enkla instruktioner. Exempelvis när du ska följa ett recept eller spela ett spel. Vi ska lära hur instruerande texter är uppbyggda och vad man ska tänka på när man planerar en instruerande text.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

- Du ska lära dig hur instruerande texter är uppbyggda samt dess syfte.

 - Du ska öva på att läsa instruktioner.

 - Du ska lära dig att planera och skriva instruktioner 

- Du ska lära dig att ge och ta emot kamratrespons för att utvecklas i din egen skrivprocess. 

 

Varför ska du lära dig det här?

- För att du ska utveckla förmågan att ta till dig innehållet i olika typer av texter.

- För att du ska utveckla förmågan att skriva instruerande texter.

- För att du ska utveckla förmågan att formulera dig i både tal och skrift.

- För att du ska utveckla förmågan att både ge och ta emot respons.

 

Hur ska vi göra?

Vi kommer gemensamt läsa instruerande texter och lyssna till instruktioner.

Vi kommer ha genomgång och lära oss vad som kännetecknar en instruerande text till innehåll, struktur och språkliga drag.

Var och en kommer att skriva en egen instruerande text om en lek eller ett spel, ett recept eller något valfritt.

Vi kommer att träna på att ge respons till en klasskamrats text för att ge både förslag på förbättringar samt ge beröm för textens styrkor

Vi tar emot respons ifrån en klasskamrat och bearbetar den egna texten utifrån responsen.

 

 

 

Du kommer att kunna visa dina kunskaper genom att:

- Planera och skriva instruerande text(er) som du får respons på.

- Om tid finns: Spela in en instruerande film där du förklarar hur man gör något.

 

Det här ska du kunna: 

- Veta hur en instruerande text är uppbyggd och dess syfte genom att visa det i samtal och i egen text.

- Kunna komponera och använda bilder som kompletterar instruktionerna i texten.

- Skriva och organisera en instruerande text.

- Kunna berätta om de språkliga drag en instruerande text har.

- Veta vad imperativa verb är.

Viktiga begrepp

rubrik, struktur, instruktion, imperativa verb, kronologisk ordning, tidsord, sambandsord

 

Vad är instruerande text?

https://www.youtube.com/watch?v=6ZeX9CgwBSI
https://www.youtube.com/watch?v=GEBytWHBY5o (film med exempel på olika instruerande texter)

 

Hur känner du igen en instruerande text?

https://www.youtube.com/watch?v=iSBOVyf1baY&t=332s

 

Två sätt att skriva instruktioner på

https://www.youtube.com/watch?v=6amHfxYaT3s

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Skriva instruerande text åk 4-6

Godtagbara
Mer än godtagbara
Innehåll
Begripligt innehåll: * Instruktionens syfte framgår av rubrik och/eller innehåll. *De viktigaste leden i din instruerande texten beskrivs
Tydligt innehåll: * Instruktionens syfte framgår tydligt av rubrik och innehåll. * De viktigaste leden i din instruerande text beskrivs med detaljer och förklarande exempel.
Struktur
I huvudsak fungerande struktur: * Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig genom t ex punktform, steg, numrering. * Texten är uppbyggd med hjälp av enkla sambandsord t ex och, men, så att.
Väl fungerande struktur: * Texten är sammanhängande och väl strukturerad genom t ex punktform, steg, numrering, styckesindelning * Texten är uppbyggd med hjälp av fler och varierade sambandsord.
Språk
Förhållandevis språklig variation: * Ordvalet uppvisar förhållandevis god variation. * Texten riktar sig till läsaren genom användning av uppmaningsform (ex imperativa verb), Grundläggande regler för ... språkriktighet [används] med relativt god säkerhet. * Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt. *Ämnesspecifika ord och begrepp används.
God språklig variation: * Ordvalet är varierat och passar uppgiften. * Texten riktar sig till läsaren genom tydlig användning av t ex uppmaningsform (ex. imperativa verb), Grundläggande regler för ... språkriktighet [används] med god säkerhet. * Meningsbyggnaden är väl fungerande och något varierad. *God användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Skrivregler
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används]med relativt god säkerhet; * Stor/liten bokstav och punkt används med relativt god säkerhet. * Stavfel finns men de stör inte förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med god säkerhet: * Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet. * Få stavfel finns.