Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg PP Svensk litteraturhistoria sv år 9 05c

Skapad 2021-01-08 12:41 i Fäladsskolan Lunds för- och grundskolor
LPP för att studera ett antal svenska författare och tiderna de verkade i genom att skapa författarprezis tillsammans med så många inblandade medier som möjligt . Dessa prezis utgör sedan grunden för ett författarprov.
Grundskola 7 – 9 Svenska
I det här området ska vi prata om ett antal kända svenska författare och vad som var typiskt för den tid de verkade och hur tiden påverkade det de skrev. Ni ska få vara med och skapa instuderingsmaterial till varandra till det prov på författarna som vi ska avsluta området med.

Innehåll

Mål

Tanken med arbetsområdet är att ni ska bli mer bekanta med ett antal olika svenska författare och hur de skrev, tiden de verkade och hur tiden och författarskapen hängde ihop. Ni ska också få göra egna presentationer av kända karaktärer som förekommer i de svenska författarnas alster. 

Arbetets innehåll

Arbetsområdet syftar till att ni ska stifta närmare bekantskap med några betydelsefulla författare, att ni ska veta hur förhållandena såg ut när de verkade och att ni ska se hur olika inslag i deras liv påverkade innehåll och form i det de skrev. Ni ska också tänka er in i olika karaktärer som förekommer i de kända författarnas texter. Utifrån dem ska ni göra någon typ av presentation av deras liv i jag-form. Det kan vara i form av olika saker, exempelvis ett avskedsbrev, en film, ett Instagram-konto eller liknande. Vi kommer att läsa boken "Kallocain" av Karin Boye, och ni ska jämföra bokens upplägg, karaktärer och historia med en annan dystopi. 

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer inom arbetsområdet att ha en del föreläsningar om de olika författarna. Tanken är att ni ska använda er av föreläsningarna och enskilt göra korta filmer om karaktärer som förekommer i de olika verken. Ni kommer också få olika typer av inläsningsmaterial om de olika författarna och skriva ett prov där ni får olika texter. De texter ni får ska ni försöka härleda till de olika författarna. Dessutom ska ni lämna in en dystopi-jämförelse. 

Visa din kunskap - Bedömning

Området avslutas med ett prov där ni kommer att få ett antal olika texter. Ni ska gissa vilka av de författarna vi har pratat om som har skrivit de olika texterna. Det viktiga är inte att gissa rätt utan att hitta saker i de olika texterna som man kan koppla ihop med författarnas liv, tid och författarskap. 

Reflektion

 • Har du under arbetsområdet fått reda om saker som förvånade dig? 
 • Hur ser du på kopplingen författarskap - upphovstid?
 • Har du upptäckt författare som du skulle kunna tänka dig att läsa mer av/om?
 • Hur tror du av vår egen samtid påverkar det som skrivs idag?

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  A 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  Sv  A 9
 • Eleven för också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  A 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 9
 • Eleven drar då väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
Matris litteraturhistoria 2020

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Dystopijämförelse
Du beskriver de olika delarna av jämförelsen översiktligt.
Du beskriver de olika delarna och jämförelsen innehåller tydliga likheter och skillnader.
Du beskriver de olika delarna på olika plan och man ser tydligt hur tiden verken tillkom speglas i vad som skildras som en dystopi.
Du beskriver och jämför de olika delarna och visar i din jämförelse att du ser hur de olika delarna, både i verken och i tiden de är skapade i, samspelar.
Karaktärspresentation
Presentationen visar att du är bekant med karaktären och känner till händelseförloppet i det verk karaktären verkar i.
Presentationen visar att du är bekant med karaktären och de som finns omkring och känner till händelseförloppet i det verk karaktären verkar i. Presentationen är präglad av karaktärens personlighet.
Presentationen visar att du är väl bekant med karaktären, andra betydelsefulla personer och deras inbördes relationer och känner till händelseförloppet i det verk karaktären verkar i väl. Inställning och synvinkel är tydligt präglade av hurdan karaktären är.
Presentationen visar att du är väl bekant med karaktären, andra betydelsefulla personer och deras inbördes relationer och känner till händelseförloppet i det verk karaktären verkar i väl. Den skapar en personlig relation mellan huvudkaraktären och tittarna. Presentationen är präglad av tiden och strömningarna i verket, och visar huvudkaraktärens relation till dessa.
Prov
Du gör enkla gissningar och vet vilka författare som finns att välja mellan. Du kommenterar språk, innehåll och genre på alla texterna.
Du gör gissningar på samtliga texter som har med hur författarna brukade skriva, om innehåll och genre. Motiveringarna är tydligt skrivna.
Dina motiveringar grundar sig relativt väl i författarnas faktiska liv, omgivningar och verk. Några minnesluckor och felaktiga gissningar kan tillåtas. Svaren är något översiktliga.
Dina motiveringar grundar sig väl i författarnas faktiska liv, omgivningar och verk. Du formulerar sig fylligt och redovisar mycket detaljer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: