Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi

Skapad 2021-01-08 12:47 i Trönningeskolan Halmstad
NO åk 6 Energi
Grundskola 5 Fysik
Kan energi ta slut? Vad är energi? Vad är förnyelsebar energi? Vad är fossila bränslen? Vad innebär energiprincipen? Vad använder jag mest energi till? Vad är hållbar utveckling? Dessa och många andra frågor kring energi och miljö kommer vi att behandla i detta avsnitt.

Innehåll

Vi kommer att läsa i Koll på NO, se olika filmer, ha flera diskussioner kring ämnet och arbeta med frågor.

När du arbetat med "Energi" ska du kunna:

 1. Ge exempel på vad vi behöver energi till
 2. Förstå vad energiprincipen innebär
 3. Ge exempel på energikällor
 4. Vad är statisk- och elektrisk elektricitet?
 5. Veta skillnad på förnybar och icke förnybar energi, kunna beskriva för- och nackdelar med de olika energier
 6. Beskriva och ge exempel på växthuseffekten och dess konsekvenser
 7. Förklara olika ord/ begrepp som tillhör arbetsområdet
 8. Koppla en sluten krets, men serie- och parallellkoppling.

 

Arbetssätt

 Under arbetets gång kommer vi att arbeta med:

 • Läroboken Koll på NO, läsa gemensamt
 • Arbeta med olika uppgifter utifrån texten
 • Undersökningar/ labbar med elektricitet och magnetism i par.
 • Göra dokumentation kring undersökningar/labbar.
 • Diskutera i helklass för att ta del av varandras tankar, idéer och kunskaper

Viktiga begrepp

elektricitet, elektromagnet, elmotor, energiformer, energikälla, energiprincipen, statisk elektricitet, fossila bränslen, förnybar energi, icke förnybar energi, isolatorer, kemisk energi, kompass, kraftverk, ljudenergi, magnetfält, minuspol, nordpol, pluspol, rörelseenergi, sluten krets, strömbrytare, strömavbrott, strömkälla, spole, sydpol, transport, turbin, värmeenergi, växthuseffekten

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma dina kunskaper och förmågor genom:

-   Ett skriftligt prov 

-   Helklass diskussioner 

-   Dina dokumentationer från laborationer 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6

Matriser

Fy
Energi

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper.
Elektricitet
Du kan med vardagliga ord förklara vad elektricitet är och ge något exempel på hur vi lagrar och transporterar den.
Du använder dig av fysikaliska begrepp för att utförligt berätta om hur vi transportarer elektricitet från kraftverken ut ur husen.
Elektriska kretsar
Du kan visa på någon skillnad mellan seriekoppling och parallellkoppling. Du kan förklara vad sluten och öppen krets är.
Du kan se skillnader och likheter på flera elektriska kopplingar. Du visar detta t.ex. genom att förklara vad resistens är och ger exempel på kopplingar.
Planera undersökningar
Du kan ge förslag på hur man till viss del kan utforma en undersökning för att ta reda på någon fråga kring elektriska kretsar eller magneter.
Du kan planera en undersökning, där planeringen innehåller: -Vilka variabler som ska förändras och vilka som ska hållas konstanta. -I vilken ordning momenten ska genomföras. -Vilket material som ska användas.
Sätta upp hypoteser och dra slutsatser
Du kan sätta upp en hypotes men har inte alltid en förklaring till varför du tror så. Du kan dra någon slutsats av de undersökningar du gjort.
Du använder dina kunskaper i fysik för att dra logiska slutsatser och visar vad du lärt dig om elektriska kretsar genom att ge exempel på vad som skulle hända om du ändrar något i kretsen. Du använder dig av slutsatser i tidigare undersökningar för att sätta upp nya hypoteser i senare undersökningar.
Rita kopplingsschema
Du kan rita ett enkelt kopplingsschema med några olika symboler för t.ex. batteri, lampa och strömbrytare.
Du kan rita olika kopplingsschema med de olika symbolerna för batteri, lampa och strömbrytare.
Historiska upptäckter
Du kan ge något exempel på hur olika uppfinningar har påverkat vårt liv och vårt samhälle.
Du kan ge flera olika exempel på hur olika uppfinningar har påverkat vårt liv och vårt samhälle. Du visar detta genom att jämföra hur vardagslivet, arbetslivet och samhället var innan elektriciteten uppfanns jämfört med efteråt.
Energi
Du kan förklara vad energiprincipen innebär och kan ge exempel på någon energiform.
Du kan förklara på vad energiprincipen innebär och kan ge flera exempel och förklara olika energiformer.
Du kan förklara skillnaden på förnybar och icke förnybar energi.
Du kan på ett välutvecklat sätt förklara skillnaden på förnybar och icke förnybar energi.
Magneter
Du kan ge något exempel på var och hur magneter kan användas i hemmet och samhället. Du känner till att det finns olika sorters magneter och kan ge exempel.
Du kan ge flera exempel på var och hur olika magneter kan användas i hemmet och samhället.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: