Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är religion?

Skapad 2021-01-08 12:56 i Hindås skola Härryda
Grundskola 5 Religionskunskap Svenska
Vi kommer att arbeta med begreppet religion. Vad är religion? Vad betyder religionen för människan? Vi tittar lite närmare på de fem världsreligionerna.

Innehåll

Vad ska vi lära oss och varför:

 • Vad religion är.
 • Var kommer religionerna ifrån?
 • Vilka är de fem världsreligionerna?
 • Jämföra de fem världsreligionerna, vad är lika och vad är olika.
 • Utveckla förmågan att läsa faktatexter och granska källor.
 • Utveckla förmågan att resonera och använda ämnesspecifika begrepp.

 

Hur ska vi arbeta:

Vi kommer att

* läsa böcker, se på filmer och diskutera.

* ta reda på fakta om symboler, heliga platser och böcker samt koppla dem till de olika världsreligionerna.

* ta reda på fakta om ritualer/levnadsregler som hör till världsreligionerna.

* träna på att resonera om likheter och skillnader mellan religionerna.

* träna på vikta begrepp som är specifika för arbetsområdet.

 

Bedömning:

Din förmåga att:

* ta reda på fakta.

* resonera.

* använda specifika begrepp.

 

 

Begreppslista:

religiös

troende

tradition

högtid

helig

heliga böcker

ceremoni

symbol

bön

sed

sakrament

försonas

medlidande

förbund

förebild

fasta

synda

vallfärda

offra

testamente

själ

dyrka

välsignelse

välgång

kremera

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6

Matriser

Re Sv
Världsreligionerna

Behöver träna mer
Når målen
När målen med god marginal
Symboler, heliga byggnader och böcker
Du har grundläggande kunskaper om symboler, heliga platser och böcker och kan koppla dem till de olika världsreligionerna på ett enkelt sätt.
Du har goda kunskaper om symboler, heliga platser och böcker och kan koppla dem till de olika världsreligionerna på ett utvecklat sätt.
Ritualer/levnadsregler
Du har grundläggande kunskaper om ritualer/levnadsregler som hör till världsreligionerna.
Du har goda kunskaper om ritualer/ levnadsregler som hör till världsreligionerna.
Kunskap om religionerna
-samband, jämföra, diskutera likheter/skillnader
Du kan föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan religionerna.
Du kan föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan religioner.
Ämnesspecifika ord
Du använder några ord som är specifika för arbetsområdet.
Du använder flera ord som är specifika för arbetsområdet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: