Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa skönlitteratur

Skapad 2021-01-08 13:00 i Blötbergets skola Ludvika
Förstå, analysera och reflektera kring skönlitteratur
Grundskola 9 Svenska
Förstå, analysera och reflektera kring skönlitteratur

Innehåll

Så här ska vi arbeta:

Alla i klassen ska läsa två böcker "Sanning eller konsekvens" och "Den svarta handsken".

Vi kommer att läsa ca 15 minuter varje dag.

Den som inte hinner/kan läsa i skolan kan ta del av boken via Classroom "Arbete vid frånvaro/sjukdom" där jag lägger ut ett kapitel/dag.

Efter att du läst båda böckerna och vi diskuterat böckerna ska du skriva en kort recension utifrån en modell. Du får välja vilken av böckerna du skriver om.

 

 

Du ska visa att du:

 • förstår det du läser samt bokens teman/budskap
 • kan sammanfatta och återge med egna ord det väsentliga av det du läser
 • kan reflektera kring handlingen, budskapet, personerna och miljön i boken
 • kan förhålla dig till personen/personerna i boken utifrån egna erfarenheter, tankar och åsikter

 

Bedömning

Jag kommer i huvudsak att bedöma:

 • din förmåga att förstå och återge det väsentliga av det du läser
 • din förmåga att reflektera/analysera kring budskap/teman i boken
 • din förmåga att utifrån egna erfarenheter och åsikter diskutera/resonera kring personerna/händelserna och ämnena som tas upp i boken

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: