Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Living abroad and South Africa

Skapad 2021-01-08 13:19 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Vi kommer att arbeta med avsnittet Let's talk Friends i Happy år 8. Arbetet kommer att bygga på olika texter och övningar i läroboken som kommer att bearbetas muntligt och skriftligt. De förmågor som bedöms är: läsa, höra och samtala.
Grundskola 9 Engelska
English is a global language and is spoken by millions of people all over the world. During these weeks you are going to take a closer look at different customs and culture over the world, why people move and also learn more about South Africa. We will work with reading, listening and writing.

Innehåll

Arbetssätt, undervisning och visa vad du lärt dig

Vi läser texter som hör till temat Living abroad: det handlar om kulturkrockar, hur det är att bo i ett annat land samt varför man bryter upp och flyttar till ett annat land. Vi övar höra, läsa och skriva samt lite tala och samtala. 

Vi kommer även läsa om Sydafrika - om apartheid och Nelson Mandela, hur landets skolsystem fungerar och hur det kan vara att leva som tonåring. 

Tidsram

v. 2 - 20

Bedömning

Läsförståelse

Hörförståelse

Skriva en text där du jämför skolsystemen i Sverige och Sydafrika. 

Extra bedömningar i höra/läsa/skriva eller tala/samtala för de som önskar det.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: