Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gemensam förskolemiljö utifrån barnens önskan

Skapad 2021-01-08 13:21 i Mårbacka förskola Flen
Förskola
För att barnen ska känna att de kan och har rätt till att påverka sina dagar såväl som den miljö de vistas i får de genom diskussioner, medbestämmande och demokrati avgöra vilka riktlinjer och regler som ska gälla på förskolan.

Innehåll

Vi talar om att barnens har rätt till att själva bestämma över sin  kropp och sin integritet, att de har rätt till självständighet och förmåga att leva sig in i andra människors situation och så vidare. Men hur mycket får de egentligen avgöra på förskolan förutom vem och vad de vill vara med och leka? 

Vi vill försöka synliggöra ytterligare för barnen att de faktiskt har en stor rättighet till att själva bestämma över hur deras miljö på förskolan ska vara. De säger sig vilja ha en miljö där alla respekteras, hörda och får vara med i leken. Men frågan är; hur tycker de att vi skulle kunna uppnå detta? Oftast blir det i slutänden vi pedagoger som sätter gränser och regler utifrån vad vi tror är rätt och riktigt. Men hur skulle det vara om barnen själva får lyfta dessa frågor med varandra och utifrån sina egna kunskaper och förståelse får avgöra hur de vill ha det? Vi beslöt oss för att undersöka detta för att se vad som skulle ske och hur det'skulle kunna bli. Vi börjar med ett blankt papper där barnens önskemål sedan skrivs upp. Därefter skapar vi ett gemensamt regelkollage med både bilder och text som vi sätter upp i vårt gemensamma utrymme som påminnelse om vad barnen själva kom fram till. 

 

Funderingen är om barnens vistelsemiljö på detta sätt kan bli ännu bättre och formas utifrån dem själva för ökad kamratskap, empati, för att förstå rättigheter och skyldigheter mot sig själv men också mot omgivningen samt att kunna t aett ökat ansvar för de gemensamma regler de själva skapat. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: