👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa - vår världsdel

Skapad 2021-01-08 13:07 i Hindås skola Härryda
Geografi åk 5, våren 2016
Grundskola 5 Geografi
Lär känna din världsdel Europa! Vilka länder, städer, bergskedjor, och sjöar finns här. Hur lever människorna i Europa? Är det olika beroende på om man lever i södra eller norra delarna?

Innehåll

Europa 

Arbetssätt:

Mål:
Du ska
- kunna placera ut länder, stora städer, berg och vatten

- kunna beskriva och göra jämförelser om t.ex. Europas natur, klimat och naturtillgångar, areal, folkmängd samt vad människor livnär sig på

- kunna hantera information från olika källor, t.ex. kartböcker, läromedel, tabeller, internet

- kunna resonera och diskutera kring frågor som gäller Europa

Det här kommer att bedömas:

Din förmåga att:

* placera ut länder, stora städer, berg och vatten.

* beskriva och göra jämförelser.

* kunna hantera information från olika källor

* använda ämnesspecifika begrepp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Matris för Europas geografi år 5

Europa

Hållplats 1
Hållplats 2
Europas namngeografi
Namn och läge på Europas länder och huvudstäder. Namn och läge på Europas hav, berg och öar.
Du kan placera ut några europeiska länder och huvudstäder på en karta. Du kan placera ut några hav, berg eller öar på en karta.
Du kan placera ut de flesta europeiska länderna, huvudstäderna, hav, berg och öar på en karta.
Ord och begrepp
Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi. t ex klimat, landskap och väderstreck.
Du kan med viss hjälp använda (några) geografiska ord och begrepp så att andra förstår.
Du kan använda (många) geografiska ord och begrepp så att andra förstår.
Analys
Du gör jämförelser/analyser t.ex. genom att jämföra befolkningen i olika länder, klimat, naturtyper, folkmängd).
Du kan göra enkla jämförelser t.ex. Polen är större än Estland.
Du kan göra mer utvecklade jämförelser, t.ex. "Polen har nästan 4 ggr så stor befolkning som Sverige". Eller "Sverige och Polen är nästan lika stora till ytan men Polens befolkning är nästan 4 ggr större än Sveriges, då blir befolkningstätheten större i Polen än i Sverige".
Att hantera information
Du visar att du kan söka information, samla information, strukturera information t.ex. genom att använda kartbok, faktaböcker, göra/ använda tankekartor.
Du kan samla fakta från en eller några olika källor. Du kan göra/använda enkla tankekartor i stort sett på egen hand.
Du kan samla fakta från flera olika källor. Du kan göra/använda tankekartor som innehåller mycket information helt på egen hand.