Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på NO i årskurs 6 VT- 2021

Skapad 2021-01-08 13:08 i Skärgårdsstadsskolan Österåker
Vi kommer att arbeta med ämnena Biologi, Fysik och Kemi i läroboken "Koll på NO Biologi Fysik Kemi 6".
Grundskola 6 Fysik Biologi Kemi
Vi kommer under vårterminen att arbeta med ämnena Biologi och Kemi i läroboken "Koll på NO Biologi, Kemi 6".

Innehåll

Syfte och förmågor

Att förstå livets utveckling.

Ämnen runt omkring oss.

Växter, djur och natur runt omkring oss.

Befruktning och fortplantning.

Centralt innehåll

Centralt innehåll,  4-6, som kommer att behandlas under arbetet:

Arbetssätt och undervisning

Momentet innehåller: Livets utveckling, Ämnen runt omkring oss, Anpassningar i naturen, Befruktning och fortplantning och utgår från boken Koll på NO år 6. Det kommer att innehålla både teori och praktik inom det naturvetenskapliga områdena biologi och kemi för att ge prov på vardagliga och vetenskapliga exempel.

Bedömning

Bedömning sker i form av: aktivt deltagande, lärarobservationer, minnesövningar, prov och läxförhör.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6

Matriser

Fy Bi Ke
Bedömningsmatris år 6

>>>
>>>
>>>
Universum
Vet skillnaden på astronomi och astrologi
Har till viss del förståelse för astronomi/astrologi.
Har förhållandevis god förståelse för astronomi/astrologi
Har en välutvecklad förståelse för astronomi och astrologi
Kan namnen på olika himlakroppar i vårt solsystem
Kan i huvudsak de viktigaste himlakropparna vid namn
Kan relativt väl de flesta himlakropparna vid namn och kan jämföra till viss del olika skillnader
Kan himlakroppar vid namn och jämför skillnader och likheter mellan olika himlakroppar och kan dra egna slutsatser av detta
Människan i rymden och satelliter
Har till viss del förståelse för varför människan åker ut i rymden och använder sig av satelliter
Har god förståelse för varför människan åker ut i rymden och använder sig av satelliter
Har mycket goda kunskaper för varför människan åker ut i rymden och använder sig av satelliter och kan dra egna slutsatser av detta
Tidmätning, från solur till atomur
Har till viss del förståelse för varför människan använder sig av olika tidmätningar
Har förhållandevis god förståelse för varför människan använder sig av olika tidmätningar
Har en välutvecklad förståelse för varför människan använder sig av olika tidmätningar och kan dra slutsatser av detta
Rörelse och kraft
Fysikaliska fenomen & begrepp
Har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Livets utveckling
Livets utveckling
Berättar om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Berättar om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Berättar dessutom om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Ämnen runt omkring oss
Kemiska sammanhang
Har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
Kemiska samband & hållbar utveckling
Enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
Välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
Anpassningar i naturen
Beroende av och påverkan på naturen
Kan beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Kan förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Kan förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Biologiska sammanhang & begrepp
Har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Befruktning och fortplantning
Biologiska sammanhang & begrepp
Har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Samband i människokroppen
Enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
Utvecklade och underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
Välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: