👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2021-01-08 13:34 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Hur är det att leva i vår världsdel Europa? Hur ser det ut i de olika delarna och hur har människan påverkat och påverkats av landskapets olika möjligheter.
Grundskola 6 Geografi
Europa, vår världsdel.  Europa är jordens till ytan näst minsta men till befolkningen tredje största världsdel. Europa har cirka 740 miljoner invånare och det finns 45 länder...  Men vi ska lära oss så mycket mer om Europa. 

Innehåll

Vi studerar natur och livsmiljöer i olika delar av Europa.

Det handlar om jordskorpans plattor och hur de skapar och förändrar världen. Gamla och unga berg och hur vittring och erosion fortsätter att forma landskapet.

Hur har människorna anpassat sig till olika klimat och utnyttjat naturtillgångarna.

Vi studerar kartkunskap och namngeografi.

Vi studerar olika länder och tränar in viktiga platser och begrepp.

Vi studerar Europa nu och i framtiden.

Vad kan vi göra för att det ska vara bra att bo i Europa även i framtiden? Hur kan våra naturresurser räcka till och fördelas? 

Konkretiserade mål

 • kunna namn och läge på de flesta av Europas länder.
 • ha kunskap om jordens resurser, hur de är fördelade och deras kretslopp. 
 • kunna använda och förklara centrala ord och begrepp som vi använt.
 • kunna ge någon förklaring till Europas befolkningsfördelning.
 • förklara något om olika levnadsvillkor i Europa och några orsaker varför det är så.
 • förstå vikten av olika typer av klimat- och miljöarbete, samt förstå vad hållbar utveckling innebär. 

Hur ska vi jobba?

 • Vi repeterar tillsammans om Europas klimat, miljö och naturtyper.
 • Vi läser om de olika länderna i Europa.  
 • Vi jämför olika länder.
 • Vi ser på film om Europa.
 • Du använder dig av olika källor som faktaböcker, atlas, filmer och Internet.
 • Vi använder blindkartor för att träna namngeografi.
 • Vi diskuterar olika levnadsvillkor och dess orsaker.
 • Vi diskuterar hållbar utveckling och klimat- och miljöarbete. 

 

Det här kommer jag att bedöma.

Din förmåga att använda geografiska begrepp på ett fungerande sätt.
Din kunskap om Europas namngeografi.
Din kunskap om jordens resurser.                                                                                                                                                   
Din förmåga att på ett enkelt sätt beskriva hur befolkningen är fördelad i Europa.
Din förmåga att beskriva storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Din förmåga att resonera om orsaker till och konsekvenser av olika levnadsvillkor i Europa. 
Din förmåga att beskriva vad hållbar utveckling innebär och vad hur klimatet påverkar oss och andra människor. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6