👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Låt den rätte komma in"

Skapad 2021-01-08 13:56 i Abrahamsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Vi kommer att läsa , diskutera och agera kring boken "Låt den rätte komma in". Under läsningen fyller eleverna i ett dokument om karaktärerna och till varje läsläxa har de ett antal frågor att svara på. Varannan måndag får ni en muntlig eller skriftlig uppgift utifrån det de läst till tillfället. Uppgiften genomförs på lektionen. För att hinna med varje läsläxa krävs att man läser i snitt 5 sidor per dag. Arbetet med boken avslutas med ett skriftligt prov och uppgiften att skriva ett reportage alternativt nyhetsartikel.

Innehåll

PLANERING SVENSKA 8B och 8D
VECKA 2-14 vt 2021
”Låt den rätte komma in”

(Du har 2 veckor på dig för varje läsläxa. Det innebär att du måste läsa cirka 5 sidor per dag)

 

vecka 2+3

Läsning s 155-219- Svara på frågorna i löpande text. Frågorna finns på Teams och som uppgift till planeringen på Planering och bedömning. Lämna in dina svar på Teams.

Måndag v 4
Uppgift 3 till läsläxan får ni under lektionen på måndagen v 4 och uppgiften genomförs på lektionen.

Digilär
Parallellt med läsningen arbetar vi med uppdraget  Tidningens texter - Insändare som lämnas in senast måndag v 4.

På lektionstid kommer vi främst  att arbeta med de digiläruppgifter som är av formen grupp- eller paruppgifter.

 

vecka 4+5

Läsning s. 220-280 svara på frågorna i löpande text. Frågorna finns på Teams och som uppgift till planeringen på Planering och bedömning. Lämna in dina svar på Teams.

Måndag v 6
Uppgift 4 till läsläxan genomförs och lämnas in under lektionen

Digilär
Parallellt med läsningen arbetar vi med uppdraget Tidningens texter - Nyhetsartikel som lämnas in senast måndag v 6.

På lektionstid kommer vi främst  att arbeta med de digiläruppgifter som är av formen grupp- eller paruppgifter.

 

Vecka 6+7

 Läsning s 281-356 svara på frågorna i löpande text. Frågorna finns på Teams och som uppgift till planeringen på Planering och bedömning. Lämna in dina svar på Teams.

Måndag v 8
Uppgift 5 genomförs och lämnas in under lektionen

Digilär
Parallellt med läsningen arbetar vi med uppdraget Tidningens texter - Recension som lämnas in senast måndag v 8 

På lektionstid kommer vi främst  att arbeta med de digiläruppgifter som är av formen grupp- eller paruppgifter.

Vecka 8+10 

 

Läsning s 357-415 svara på frågorna i löpande text. Frågorna finns på Teams och som uppgift till planeringen på Planering och bedömning.

Digilär
Parallellt med läsningen arbetar vi med uppdraget Tidningens texter- Reportage+Intervju som lämnas in senast måndag v 11.

På lektionstid kommer vi främst  att arbeta med de digiläruppgifter som är av formen grupp- eller paruppgifter.

 Vecka 9

SPORTLOV

 

Vecka 10

 

 

 Boken läses färdigt. Göra klart uppgifter. 

Grupp- och paruppgifter Digilär.

   Vecka     11

Måndag v 11
Uppgift 6 till läsläxan genomförs och lämnas in under lektionen

Skriftligt prov på boken onsdag 8B och torsdag 8D

 

Vecka 12-13

 

 

 

Förbereda och Skriva reportage alternativt nyhetsartikel utifrån boken.

Kamratrespons på reportage eller artikel.

 

Vecka 14

 

 

                                   PÅSKLOV

   
   
   

Uppgifter

  • Frågor till "Låt den rätte komma in"