👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Broar

Skapad 2021-01-08 14:02 i Kristdalaskolan Oskarshamn
Bygga broar
Grundskola 4 – 6 Teknik
Vi kommer att jobba med flera av teknikmålen genom att lära oss hur man bygger hållbara broar. Vi skall även göra skisser, ritningar samt bygga broar i olika material och lära oss hur broar är konstruerade.

Innehåll

Arbetssätt

Du ska få söka och läsa faktatexter, diskutera, titta på film och bilder om hur några olika broar är uppbyggda och utformade.

Du ska få göra en skiss samt konstruera en bro där du tillämpar olika tekniker och material för att bygga stabilt.

 

Konkreta mål

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 • Göra dokumentationer och skisser av en bro
 • Genomföra en enkel konstruktion av en bro genom att pröva och ompröva dina idéer.

Detta bedöms

Jag kommer att bedöma:

 • Dina dokumentationer och skisser
 • Din modell, hur väl du har konstruerat och byggt en bro. 
 • Hur du använder de nya ord och begrepp du har lärt dig inom ämnet teknik och brobygge.

Undervisning

 • Genomgång och presentation över hur olika broar är konstruerade.
 • Göra skisser och en ritning på en bro.
 • Tillverka en bro av olika material. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6