👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 8 - Genrekännedom - v. 3-6

Skapad 2021-01-08 14:38 i Ekens skola Stockholm Grundskolor
Muntlig presentation om genrer.
Grundskola 8 Musik
Vi lyssnar på och diskuterar musik från olika genrer/musikstilar. Vi lyssnar också på nationalsånger från olika länder. Redovisas med en muntlig uppgift v. 5 och v. 6 (om det behövs).

Innehåll

Veckan innan (v. 2): 

Detta gick vi igenom första lektionen:

Presentation, rutiner, trivselregler, Terminsplanering, uppvärmning/sång, samt We Will Rock You på gitarr och trummor. 

Lektion 1 Genrekännedom (v. 3): 

Återkoppling till förra lektionen

1. Vi återkopplar först till lektionen innan och spelar låten tillsammans på gitarr och trummor. De som inte har spelat trummor än får göra det.

Uppstart av arbetsområdet. 

2. Vi startar arbetsområdet genom att lista olika genrer utifrån läraren och elevernas förslag i EPA-format (2-3 exempel på genrer per elev). 

Vi lyssnar sedan på så många som vi hinner av dessa. 

Läraren fotar sedan av förslagen för dokumentation. 

3. När vi tagit oss igenom våra egna förslag så hittar vi ännu mer exempel på denna sida: 

http://everynoise.com

Vi tittar igenom sidan i helklass och vi klickar vidare på några exempel.

Alla elever får också några minuter att scrolla runt på sidan själva. 

4. Lektionen avslutas med ett musikquiz om musikstilar. 

Länk till Musikquizet: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6SZn45RNd0q-YdRZf0rNAqQcMqY-4KJGkoJD0aCuyxhUQ1FKVEg2Q1gxT09HWkRTM0pCVEYyVkRMSS4u

(Om vi hinner börjar ni arbeta med uppgiften. Se Lektion 2 och "Uppgifter") 

 

Lektion 2 (v. 4): DISTANS!!!

Arbete med uppgiften

Ni börjar arbeta med följande uppgift: 

En muntlig presentation med hjälp av Keynote/Powerpoint. Välj en artist och en genre. Ni jobbar själva eller i grupper om max 3.

Uppgiftsbeskrivningen finns under "Uppgifter" här i planeringen. 

Ni kan lämna in ett Utkast under "Lämna in utkast här!" för att få feedback och för att läraren ska kunna se hur det går. 

 

Lektion 3 (v. 5): DISTANS! 

Arbete med uppgiften 

Ni jobbar vidare hela lektionen, precis som förra veckan. 

 

Veckan efter (v. 6): 

Ni redovisar uppgiften som ni gjort enskilt eller i grupp. 

 

Användbara länkar för arbetsområdet: 

http://everynoise.com

https://www.allmusic.com

 

Andra tips: 

Artisters sidor på Spotify, hemsidor etc. 

 

 

 

Uppgifter

 • Lämna in din färdiga uppgift här!

 • Lämna in din färdiga uppgift här!

 • Lämna in din färdiga uppgift här!

 • Lämna in din färdiga uppgift här!

 • Lämna in din färdiga uppgift här!

 • Lämna in din färdiga uppgift här!

 • Lämna in nytt utkast här (v. 5) VALFRITT

 • Lämna in utkast här!

 • Lämna in utkast här!

 • Lämna in utkast här!

 • Lämna in utkast här!

 • Lämna in utkast här!

 • Uppgiftsbeskrivning - Genrekännedom

 • Lämna in utkast här

 • Lämna in din FÄRDIGA UPPGIFT här! (PowerPoint/Keynote)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
  Mu  7-9
 • Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel.
  Mu  7-9
 • Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
  Mu  7-9
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.
  Mu  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
  Mu  A 9
 • Dessutom kan eleven i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
  Mu  A 9
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
  Mu  A 9

Matriser

Mu
Musik åk 8 - Genrekännedom - v. 35-37

Muntlig presentation i musik - Genreuppgift

Ofullständig uppgift
Nivå 1
Nivå 2
Presentation
Du har inte uppnått nivå 1, och behöver komplettera denna uppgift.
Din presentation innehåller svar på exempelfrågorna i uppgiftsbeskrivningen och uppgiften är utförd enligt ramarna.
Din uppgift innehåller mer fördjupning kring genrer och din valda artist. Du visar hur din valda genre hänger ihop med, och skiljer sig ifrån, andra musikstilar. Dessutom beskriver du på ett tydligt sätt hur din musikstil har påverkat, eller påverkats av, exempelvis samhället eller musikutvecklingen.