👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 9 - Skapa filmmusik med Garageband - v. 3-6

Skapad 2021-01-08 14:29 i Ekens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Musik
Ni skapar filmmusik med hjälp av Garageband i iPad. Vi lyssnar på musik och diskuterar musikens funktion i film/tv/spel.

Innehåll

Lektion 1 

Vi går igenom hur musik kan användas i film och datorspel. Vi går också igenom uppgiften, väljer klipp, delar in oss i grupper och börjar arbeta med uppgiften.

Genomgång: Vi tittar på olika klipp och diskuterar:

Hur kan musik användas för att väcka känslor hos den som tittar på en film eller TV-serie, eller spelar ett spel? Vilka instrument och stilar används?

Uppgiften: Skapa musik till ett av filmklippen nedan. Redovisas Lektion 4.  

Ni jobbar i grupper om max 3 personer och ni använder GarageBand. 

Ni för också loggbok via "Anteckningsboken" i Teams varje lektion. 

Uppgiften bedöms utifrån hur ni arbetar, musikens kvalité OCH hur väl den samspelar med klippet. 

OBS! Om vi har distansundervisning så får ni göra diskussionerna via chatten på Teams. Uppgiften kommer i så fall göras individuellt istället för i grupper och genomgångarna blir lite annorlunda. 

Lektion 2

Kort genomgång av olika funktioner i Garageband efter behov (loopar, Autoplay, tonarter, konsonans/dissonans, tempon) 

Eget arbete i grupperna.

Dela filen med varandra via Airdrop sista minuterna. 

Lämna in ett Utkast under "Uppgifter" och "Utkast lämnas in här". 

Frågor till Loggboken: Vad har ni gjort idag? Vad har varit lätt? Vad har varit svårt? Vad är nästa steg - vad ska ni göra nästa gång? 

Lektion 3

Kort genomgång av olika funktioner i Garageband (Skärminspelning, synka musik och film) 

Eget arbete i grupperna.

Dela filen med varandra via Airdrop sista minuterna. 

Frågor till Loggboken: Vad har ni gjort idag? Vad har varit lätt? Vad har varit svårt? Vad är nästa steg - vad ska ni göra nästa gång? 

Lektion 4

Eget arbete i grupperna.

Redovisning genom att spela upp klippet med den egna filmmusiken inför halvklassgruppen, med uppföljande feedback och diskussion i klassen. 

Lämna in din färdiga låt under "Uppgifter" och "Lämna in din färdiga låt här!". 

 

Länkar till filmklippen: 

Scen ur Death Note utan ljud (1:09)

https://youtu.be/d6ns-aKdIZc

 

Scen ur Avengers utan ljud (0:41)

https://youtu.be/_MO7741RSbk

 

Scen ur The Breakfast Club utan ljud (1:02)

https://youtu.be/tiy9ZqHFLzE

 

Kortfilm utan ljud (0:47)

https://youtu.be/PXwuv7U-pMw

Uppgifter

 • Youtube-länkar

 • Youtube-länkar

 • Utkast lämnas in här!

 • Lämna in din färdiga låt här!

 • Material

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
  Mu  7-9
 • Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
  Mu  7-9
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
  Mu  7-9
 • Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel.
  Mu  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.
  Mu  A 9
 • Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken väl samspelar.
  Mu  A 9

Matriser

Mu
Kunskapskrav Filmmusik åk 9

Förmåga att skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer.

Insats krävs
E
C
A
Skapa musik
Du har ännu inte uppnått kraven för E på detta kunskapskrav.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.
Kombinera med andra uttrycksformer
Du har ännu inte uppnått kraven för E på detta kunskapskrav.
Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar
Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken relativt väl samspelar.
Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken väl samspelar.