Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grupper och individer

Skapad 2021-01-08 14:58 i Stenbergaskolan åk 4-9 Söderhamn
Individer och gemenskaper
Grundskola 7 – 9 Svenska Samhällskunskap
I samhällskunskap betyder individ samma sak som människa. Vi människor lever tillsammans i olika typer av gemenskaper, till exempel familjen, föreningar, kompisar, skolklassen, hemkommunen och som medborgare i Sverige. Inom kunskapsområdet " Individer och gemenskap" ska vi diskutera flera olika perspektiv hur individer påverkas av sin omgivning och hur vi människor tillsammans skapar de gemenskaper vi lever i.

Innehåll

När du läst detta område ska du ha kännedom om:

 • Du ska ha kännedom om ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
 • Du ska ha kännedom om mediernas uppgifter och påverkan
 • Du ska ha kännedom om mänskliga rättigheter och minoriteter

 

Så här kommer du att undervisas:

Vi kommer arbeta med:

 • Gemensamma genomgångar
 • Filmer
 • texter på Gleerups
 • Inlämningsuppgifter
 • Diskussion

Du kommer att få tillfälle till att utveckla din förmåga att reflektera över hur människor och samhälle påverkar varandra. Dessutom kommer du att få lära dig olika begrepp i ämnet som du sedan ska kunna använda när du förklarar och diskuterar i ämnet. Du kommer också att få tillfälle att träna din förmåga att se samhällsfrågor ur olika perspektiv (analysera).

Länken till Gleerups planering:

https://gleerupsportal.se/planering/014fb0d3-9a5f-486c-ab4e-87e76c25a7c2

Läxa till varje torsdag: 

På torsdagar kommer vi att ha en lektion som bara handlar om veckans nyheter. Så eran uppgift är att informera er om en nyhet (från Sverige eller internationell) och presentera den kort under lektionen. Det betyder att ni behöver kolla på nyheterna på TV, läsa tidningen eller informera er genom nätet. 

Bedömning

De förmågor jag kommer bedöma är:

 • Kan samtala om frågor som berör ämnet.
 • Kan söka information om Individer och gemenskaper
 • Kan använda information för att skriva egna texter och berätta om dina kunskaper på olika sätt.
 • Delta i klass- och enskilda diskussioner.
 • Kan hantera källor

 

Uppgifter

 • Power Point om grupper och individer med disskussionsfrågor

 • Inlämningsuppgift Grupper och individer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: