Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SvA: Succén är given

Skapad 2021-01-08 15:06 i Folkungaskolan gymnasium Linköping
Om konsten att skriva en recension.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Under några veckor ska vi undersöka och fördjupa oss i konsten att skriva en recension.

Innehåll

"Jag tycker att den var jättebra!"

Du har läst en ny bok och ska nu berätta om den för dina kompisar. Men vad var bra? Och fanns det inte något som var dåligt? Det är inte så lätt att veta hur man ska bedöma en bok man läst eller en film man sett.

Men om du tränar dig på det, blir det mycket lättare att berätta om den där nya boken. Du lär dig vad du själv tycker om och inte tycker om, och du kan lättare förklara varför för andra.

Detta ska vi arbeta med på fredagar under några veckor!

 

Preliminär tidsram och examinationsform

Planering Succén är given

Om konsten att skriva en recension

Vecka

Innehåll

2 fredagar

Bokrecension introduktion

Kontakt s 39-41

3

Så här skriver du en recension

Kontakt s 42-45

4

Så här skriver du en recension

Kontakt s 45-46

Uppgift 1 s 45 

Skriva filmrecension

5

Uppgift 1 s 45 

Skriva filmrecension

6

Examination/Slutuppgift s 47

Skriv en bokrecension av “En ö i havet” 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
  SvA  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  C 9
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
  SvA  C 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  SvA  A 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  A 9
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
  SvA  A 9

Matriser

SvA
SvA: Succén är given -Skriva bokrecension

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Eleven följer instruktionen och texten fungerar i huvudsak som en recension.
Eleven följer instruktionen och texten fungerar relativt väl som en recension.
Eleven följer instruktionen och texten fungerar väl som en recension.
Struktur
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig och har en struktur som i huvudsak passar en recension. Textbindningen är enkel.
Texten är relativt väl sammanhängande och begriplig och har en struktur som passar en recension relativt väl, till exempel med rubrik och ingress. Textbindningen är utvecklad.
Texten är väl sammanhängande och begriplig och har en struktur som passar en recension väl, till exempel med en effektiv rubrik och intresseväckande ingress. Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden fungerar relativt väl, till exempel genom att vara varierad.
Meningsbyggnaden fungerar väl, till exempel genom att vara varierad och träffsäker.
Skrivregler
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Specifikt för slutuppgiften
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Eleven uttrycker på ett enkelt sätt sina åsikter om handling, huvudpersoner och språk i brödtexten. Ger både positiv och negativ kritik och motiverar på ett enkelt sätt genom exempel från boken.
Eleven uttrycker på ett utvecklat sätt sina åsikter om handling, huvudpersoner och språk i brödtexten. Ger både positiv och negativ kritik och motiverar på ett utvecklat sätt genom exempel från boken.
Eleven uttrycker på ett välutvecklat sätt sina åsikter om handling, huvudpersoner och språk i brödtexten. Ger både positiv och negativ kritik och motiverar på ett välutvecklat sätt genom exempel från boken.
Helhetsbedömning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: