Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rör-Else Lärken Silver

Skapad 2021-01-08 15:05 i Dibber Kottebo Dibber Sverige AB
Förskola
Under februari månad kommer vi att ha fokus på lärvännen Rör-Else. Vi kommer att vara fysiska och utveckla barnens rörelseförmåga.

Innehåll

Undervisningsplanering 

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. Barnen ska med hjälp av Rör-Else få  möjlighet att utmanas och utvecklas för att kunna använda sin kropp som ett verktyg och få kropps och rumsuppfattning och förstå vilket samband de har. 

Rör-Else kommer vi använda oss av vid rörelse med kroppen och kostens viktiga roll för vår hälsa och välbefinnande. 

Vi använder oss av rörelse och dans där barnen får möjlighet att röra på sig både inomhus och utomhus. Barnens möjlighet att träna motorik genom att springa, krypa, åla, hoppa. Olika aktiviteter som rörelselekar, danslek, samarbetsövningar.

Vår aktiva lärvänn Rör-Else som uppmanar och stimulerar barnens rörelseglädje och uppmanar barnen att vara fysiskt aktiva. 

Vi på avdelningen kommer att dela upp ansvaret av dokumentationen av barngruppen. Samt samtala mellan barn och pedagoger och dokumentera.  

Målet är att alla ska känna rörelseglädje och delaktighet. 

Kopplingar till läroplanen

  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: