Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik/Matematik, bygga och beräkna på hus

Skapad 2021-01-08 18:08 i Hallenskolan Mölndals Stad
Vi kommer att prata om hur hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, som exempelvis hus. Hur byggnadsmaterial skiftar utifrån tillgång och behov. Vi använder oss av kunskaperna vi får i matten när vi ritar och bygger skalenliga modeller av hus.
Grundskola 5 Teknik Matematik
Hus är byggda på olika sätt, av olika material och det finns flera orsaker till det. Varför vi behöver isolera hus är en fråga som vi ska söka svar på. Hur kan vi spara energi när vi bor i ett land som Sverige? Hur stort är huset? Vi skall räkna på volym, area, omkrets och skala.

Innehåll

 

Syfte/varför?

 • Att förstå varför vissa byggnader och konstruktioner ser om som de gör.
 • Att bli bättre på att använda vissa tekniska begrepp.
 • Att träna på att förstå vilka konsekvenserna kan bli när man gör vissa val inom bygg och konstruktion.
 • Att träna på volym, area, omkrets och skala

Mål/vad?

 • Kunna beskriva med egna ord hur ett hus är uppbyggt, grund, golv, väggar, tak.
 • Veta varför hus behöver ha isolering.
 • Ge exempel på minst två värmekällor i byggnader.
 • Ge exempel på hur vi kan spara energi.
 • Dokumentera med hjälp av skiss och modell.
 • Beräkna omkrets, area, volym och skala.
 • Förstå hur man använder sig av skala vid modellbygge och på ritning.

Hur?

Ni kommer att få arbeta i grupp (4 st) med frågeställningar som finns bifogade. Vi kommer ha gemensamma genomgångar och diskussioner, läsa i böcker, ta reda på saker tillsammans. Slutligen skall vi redovisa muntligt inför en grupp vad vi har kommit fram till.

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Arbetsområde Bygga och beräkna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6

Matriser

Ma Tk
Bygga och bo

F
E
.
Hållfasta och stabila konstruktioner
Eleven kan ännu inte på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Eleven kan på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Samtala och resonera
 • Tk  E 6
Eleven kan ännu inte samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt
Dokumentation
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
Eleven kan ännu inte göra enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Ma Tk
Matematik kunskapskrav åk 5

Insats krav
Godtagbara
Tillvägagångssätt
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Beskriva matematiska begrepp
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Matematiska metoder
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat
Matematiska resonemang
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget. I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Redovisningar
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: