Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa årskurs 4-6

Skapad 2021-01-08 19:40 i Björkhagsskolan Falun
Övergripande planering i ämnet Idrott & Hälsa för Åk 5-6
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
I ämnet Idrott & Hälsa ingår många olika moment. Här kan du läsa om vilka delar vi kommer att beröra i årskurs 4-6. Du kan även i matrisen se vilka kunskapskrav som hör till de olika momenten.

Innehåll

Syfte/läroplanens mål

Syftet i ämnet Idrott & Hälsa är att eleverna ska få utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplanen

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Mål för eleven

 • utveckla intresset för att vara ute i naturen
 • utveckla intresset för att vara fysiskt aktiv
 • lär sig att delta och anpassa sina rörelser i olika lekar, spel och idrotter
 • lär sig att anpassa sina rörelser till takt och rytm i musik och i danser
 • lär sig orientera i kända miljöer med hjälp av kartor
 • känner till regler och rutiner för idrottssalen och omklädningsrummet.
 • lär sig att simma i mag- och ryggläge
 • utvecklar förståelse för samband mellan fysisk aktivitet och hälsa

Detta gör vi på lektionerna

 • olika lekar, spel och idrotter i natur och utemiljö samt i idrottssalen
 • kondition och styrketräning
 • orientering i närmiljön med hjälp av kartor
 • redskapsövningar
 • skadeförebyggande till exempel genom uppvärmning 
 • takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik
 • rättigheter och skyldigheter i naturen
 • simning i mag- och ryggläge
 • hantering av nödsituationer vid vatten
 • samtala om olika fysiska aktiviteter, levnadsvanor mm.
 • samarbetsövningar

Detta kommer att bedömas

 • din förmåga att anpassa rörelser till aktiviteten
 • din förmåga att delta i lekar, spel och idrotter
 • din förmåga att röra dig i takt till musik
 • din förmåga att hitta rätt nivå på träningen så att du mår bra
 • din förmåga att vara ute i naturen och anpassa dig till olika förhållanden (t.ex. väder) och allemansrättens regler
 • ditt hänsynstagande vid natur- och utomhusaktiviteter samt salslektioner
 • din förmåga att orientera
 • din simkunnighet, vilket kommer att arbetas med så fort reserestriktionerna lättar
 • din förmåga att resonera om hur olika fysiska aktiviteter påverkar hälsan
 • din förmåga att beskriva hur man kan förebygga skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter

   

  Idrott grovplanering VT21

  OBS!

  Det kan ske eventuella förändringar i grovplaneringen beroende på skridskomöjligheter och andra vinteraktiviteter som planeras. Förändringar sker med minst en veckas framförhållning.

   

  V.2 INNE, Samarbetslekar: Pansarvagn, Two Castles, Bommen

  V.3-6 INNE, Arbetsområde Hälsa, Kost, Träning

  V.7-8 INNE, Bollsporter

  V.9 SPORTLOV

  V.10 INNE, Stationer, fys

  V.11-13 Arbetsområde koordination, Projekt för årskurs 6

  V.14 PÅSKLOV

  V.15-16 INNE, Hinderbana, balans

  V.17 INNE, Stafettlekar

  V.18 INNE, Redskapsidrott

  V.19-23 UTE, Planering kommer

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: