Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bland fjäll, träd och renar

Skapad 2021-01-08 19:04 i Sundbornsskolan Falun
Grundskola 3 – 6 Slöjd
Längst upp i Sverige lever en folkgrupp som kallas Samer. Samerna lever nära naturen och många av dem äger renar som de sköter om på fjället. Samerna har en väldigt fin slöjdtradition som gått i arv i många generationer. Materialen hämtas direkt från naturen.

Innehåll

Undervisningens mål

När du arbetat med det här området ska du:

- kunna rita efter en mall och klippa efter linjer        
- kunna brodera tre olika broderistygn             
- kunna starta med en skräddarknut och avsluta med att fästa tråden                
- kunna designa en egen uggla
- kunna tälja en näbb i färskt virke                                                  
- kunna använda olika verktyg och redskap på ett säkert sätt tex. sax, broderinål, täljkniv  
- kunna förstå hur färg och form påverkar det färdiga resultatet.

 

Ord och begrepp som du ska kunna förstå och använda

- ylletyg, broderigarn, markeringspenna, mall, sax, broderinål, klippa, brodera, tälja, grenklyka, rita, skiss, fästa,     

 

Undervisning


För att du ska lära dej så mycket som möjligt om detta kommer vi att:

- prata om olika material                 
- prata om kulörer
- arbeta praktiskt med olika tekniker           
- använda verktyg och redskap på ett säkert sätt                
- utvärdera arbete och arbetsinsats
- diskutera och redovisa i helklass

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.
  Sl  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: