Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GROVPLANERING I SPANSKA 7B. V2-V8

Skapad 2021-01-08 20:29 i Tråsättraskolan Österåker
Grundskola F Moderna språk - språkval
Härmed följer en grovplanering om det du ska lära dig inom arbetsområden familjen-utseende samt länder och språk.

Innehåll

Varför ska du lära dig familjen-utseende samt länder och språk.

Det är viktigt att kunna berätta om din egen familj samt kunna beskriva dig själv och andra personers utseende samt personlighet.  Att kunna namn länder och respektive språk är väsentligt. Vi kommer att gå igenom de viktigaste land och språk inom Europa.

 

Tidsperiod 

V. 2-V.8

 

Länkarna till två veckors detaljerad planering i Google Classroom:

 

V2-V3

https://classroom.google.com/c/MTQ3NzE4MDcxNzIy/p/MjUxNTc2NjA5MTIw/details

 

V4-V5

 

 

V6-V7

 

 

V8-10

 

 

 

 

Vad ska du lära dig under det första momentet?

- De viktigaste familjemedlemmars namn

- Du ska kunna beskriva din utseende och berätta lite hur du är som person (trevlig, aktiv, rolig, mm...)

Du ska kunna beskriva de andras utseende och berätta lite hur de är som personer (trevlig, aktiv, rolig, mm...)

Vad ska du lära dig under det andra momentet?

 

 - Du ska kunna namn på de mest relevanta länder inom Europa samt namn på språken man talar i var och en.  

 

Hur ska vi lägga upp undervisningen?

 

Vecka                  Vad                                                Hur

V 2        Repetition av grammatik samt                        Glosor, Quizlet live, bilder, låtar, Muntliga övningar, digitala övningar.

             introduktion till Kap 6: familjen

V 3.       Berätta om egen familj samt                             Läser texten i kap 6. Glosor, Quizlet live. 

              kunna beskriva utseende

V 4.       Berätta om egen familj samt                           Skriftliga övningar, muntliga övningar samt digitala övningar.  Glosor,                                                                                                      Quizlet live. Hörövningar                                                                     

V 5.       Hörförståelse                                            Skriftliga övningar, muntliga övningar samt digitala övningar. 

V 6        Förberedda provet.                                     Repetera inför provet.   Skriftliga presentatione.

V. 7        Förberedda provet samt PROVET.            Skriftligt prov samt läsförståelse

V. 8       Länder och språk                                        Förbättra det muntliga förmågan             

V. 10      Länder och språk                                               

  Öva hörförståelse

Hur ska du uppvisa dina kunskaper?

Du deltar under lektioner och visar muntligt eller genom att lämna in uppgifter hur du formulerar dig.

Du kommer att göra ett skriftligt prov V49 där du ska skriva en kort text om din stad. Det förekommer någon översättning eller fylla i uppgift.

 

Kopplingar till läroplanen

 

Kunskapskrav

 

Uppgifter

Matriser

M2
Moderna Språk åk7-VT21

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
nivå 4
Tala
Formulera sig och kommunicera i tal
  • M2
  • M2
Du kan uttala enkla ord och meningar men inte tillräckligt många.
Du kan ställa några frågor och berätta något om dig själv och andra som du kan utan till. Dit uttal duger.
Du kan delta ibland med egna ord i en dialog och beskriva något inom känt ämnesområde. Dit uttal är relativt bra.
Du kan delta med egna ord i enkla samtal, med enkelt sammanhängande tal och gott uttal. Du har ett varierat språk.
Lyssna/Förstå
Förstå och tolka innehållet i talat språk
  • M2
  • M2
Du kan förstå enstaka ord och fraser men inte tillräckligt många.
Du kan förstå tydliga presentationer och dialoger i lugnt tempo.
Du kan förstå huvuddragen i lite svårare hörövningar med tydligt och långsamt tal.
Du kan återge helheten när språket talas tydligt. Du kan återge några väsentliga detaljer i det du hört.
Läsa/Förstå
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter
  • M2
  • M2
Du kan förstå enstaka ord och fraser i text men inte tillräckligt många.
Du kan läsa och förstå enkla presentationer och beskrivningar.
Du kan förstå innehållet i enkla texter och visar det genom att svara på frågor eller översätta delar av texten.
Du kan sammanfatta innehåll i sin helhet. Du kan återge väsentliga detaljer i det du läst.
Skriva
Formulera sig och kommunicera i skrift
  • M2
  • M2
  • M2
Du kan skriva enstaka ord och fraser men inte tillräckligt många.
Du kan skriva något om dig själv och andra.
Du kan kommunicera enkelt och sammanhängande genom meddelanden, frågor/svar och brev.
Du kan skriva något längre och mer detaljerat. Du behärskar språkreglerna och kan förbättra det du skrivit efter feedback. Du har ett varierat språk.
Kunskap om målspråksländerna
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika delar av världen där språket används
  • M2
Du känner till något om ursprungslandet där språket talas men inte tillräckligt mycket.
Du kan säga några saker om landets vardagsliv och levnadssätt.
Du kan välja ur olika media och berätta något om vad du läst/hört om länder där språket talas.
Du kan säga något om målspråksländernas samhällsliv och kulturtraditioner och jämföra med ditt hemland.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: