👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GROVPLANERING I SPANSKA 7B. V2-V12

Skapad 2021-01-08 20:29 i Tråsättraskolan Österåker
Grundskola F Moderna språk - språkval
Härmed följer en grovplanering om det du ska lära dig inom arbetsområden familjen-utseende samt att köpa på kiosken

Innehåll

Varför ska du lära dig familjen-utseende samt köpa på kiosk.

Det är viktigt att kunna berätta om din egen familj samt kunna beskriva dig själv och andra personers utseende samt personlighet.  Att kunna de väsentliga uttryck för att beställa lite mat och dricka om du befinner dig i ett spansktalande land är nödvändig och skulle ge dig mycket glädje och säkerhet på språket att kunna använda dig av dem i en sånt situation. 

 

Tidsperiod 

V. 2-V.12

 

Länkarna till två veckors detaljerad planering i Google Classroom:

 

V2-V3

https://classroom.google.com/c/MTQ3NzE4MDcxNzIy/p/MjUxNTc2NjA5MTIw/details

 

V4-V7

https://classroom.google.com/c/MTQ3NzE4MDcxNzIy/p/MjY4NTg0NzUzMTc3/details

 

V8-V10

https://classroom.google.com/c/MTQ3NzE4MDcxNzIy/p/MjgyNTYzMTMyODg0/details

 

V11-V12

https://classroom.google.com/c/MTQ3NzE4MDcxNzIy/p/Mjk2MzMxNDY4MTk4/details

 

 

 

Vad ska du lära dig under det första momentet?

- De viktigaste familjemedlemmars namn

- Du ska kunna beskriva din utseende och berätta lite hur du är som person (trevlig, aktiv, rolig, mm...)

Du ska kunna beskriva de andras utseende och berätta lite hur de är som personer (trevlig, aktiv, rolig, mm...)

Vad ska du lära dig under det andra momentet?

 

 - Du ska kunna namn på de mest relevanta länder inom Europa samt namn på språken man talar i var och en.  

 

Hur ska vi lägga upp undervisningen?

 

Vecka                  Vad                                                Hur

V 2        Repetition av grammatik samt                        Glosor, Quizlet live, bilder, låtar, Muntliga övningar, digitala övningar.

             introduktion till Kap 6: familjen

V 3.       Berätta om egen familj samt                            Läser texten i kap 6. Glosor, Quizlet live. 

              kunna beskriva utseende

V 4.       Berätta om egen familj samt                           Skriftliga övningar, muntliga övningar samt digitala övningar.  Glosor,                                                                                                         Quizlet live. Hörövningar                                                                     

V 5.       Hörförståelse                                                    Skriftliga övningar, muntliga övningar samt digitala övningar. 

V 6        Förberedda provet.                                          Skriftliga presentationer.

V. 7        Förberedda provet.                                         Repetera inför provet.   Skriftliga presentationer.

V. 8       Bedöma kunskaper samt                               SKRIFTLIGT PROV

V. 10      Lära sig att köpa på kiosken                         Läsa, skriva och öva med glosor och verbböjning                         

V. 11      Lära sig att köpa på kiosken                     Läsa, öva med glosor och översätta       

V. 12     Lära sig att köpa på kiosken                     Läsa, skriva och öva med glosor och verbböjning                         

              Öva hörförståelse                                          

Hur ska du uppvisa dina kunskaper?

Du deltar under lektioner och visar muntligt eller genom att lämna in uppgifter hur du formulerar dig.

Du kommer att göra ett skriftligt prov V8 där du ska skriva en text om din familj och beskriva dig själv samt 2 personer till (utseende och personlighet). Det förekommer någon översättning eller fylla i uppgift.

 

Kopplingar till läroplanen

 

Kunskapskrav

 

Uppgifter

 • SKRIFTLIGA PROVET V7 VT21 ÅK7 FAMILJ och BESKRIVNINGAR

Matriser

M2
Moderna Språk åk7-VT21

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
nivå 4
Tala
Formulera sig och kommunicera i tal
 • M2
 • M2
Du kan uttala enkla ord och meningar men inte tillräckligt många.
Du kan ställa några frågor och berätta något om dig själv och andra som du kan utan till. Dit uttal duger.
Du kan delta ibland med egna ord i en dialog och beskriva något inom känt ämnesområde. Dit uttal är relativt bra.
Du kan delta med egna ord i enkla samtal, med enkelt sammanhängande tal och gott uttal. Du har ett varierat språk.
Lyssna/Förstå
Förstå och tolka innehållet i talat språk
 • M2
 • M2
Du kan förstå enstaka ord och fraser men inte tillräckligt många.
Du kan förstå tydliga presentationer och dialoger i lugnt tempo.
Du kan förstå huvuddragen i lite svårare hörövningar med tydligt och långsamt tal.
Du kan återge helheten när språket talas tydligt. Du kan återge några väsentliga detaljer i det du hört.
Läsa/Förstå
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter
 • M2
 • M2
Du kan förstå enstaka ord och fraser i text men inte tillräckligt många.
Du kan läsa och förstå enkla presentationer och beskrivningar.
Du kan förstå innehållet i enkla texter och visar det genom att svara på frågor eller översätta delar av texten.
Du kan sammanfatta innehåll i sin helhet. Du kan återge väsentliga detaljer i det du läst.
Skriva
Formulera sig och kommunicera i skrift
 • M2
 • M2
 • M2
Du kan skriva enstaka ord och fraser men inte tillräckligt många.
Du kan skriva något om dig själv och andra.
Du kan kommunicera enkelt och sammanhängande genom meddelanden, frågor/svar och brev.
Du kan skriva något längre och mer detaljerat. Du behärskar språkreglerna och kan förbättra det du skrivit efter feedback. Du har ett varierat språk.
Kunskap om målspråksländerna
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika delar av världen där språket används
 • M2
Du känner till något om ursprungslandet där språket talas men inte tillräckligt mycket.
Du kan säga några saker om landets vardagsliv och levnadssätt.
Du kan välja ur olika media och berätta något om vad du läst/hört om länder där språket talas.
Du kan säga något om målspråksländernas samhällsliv och kulturtraditioner och jämföra med ditt hemland.

M2
FAMILJE OCH UTSEENDE

Rubrik 1

 • M2  A 9   I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Aspekt 1
SKRIFTLIG FÖRMÅGA Formulera sig och kommunicera i skrift
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
Du kan skriva enstaka ord och fraser men inte tillräckligt många för att lyckas berätta om dig och din familj och beskriva dig själv samt andras utseende samt personlighet.
Du kan skriva något om dig själv och andra. Du kan beskriva delvis dig själv samt andras utseende samt personlighet. Eller du kan göra meningar som innehåller enkla beskrivningar om utseende samt personlighet.
Du kan kommunicera enkelt och sammanhängande genom att skriva ett brev där du berättar om dig och din familj och beskriver dig själv samt andras utseende och personlighet.
Du kan skriva något längre och mer detaljerat i ett brev där du berättar om dig och din familj och beskriver dig själv samt andras utseende och personlighet. Du behärskar relativt språkreglerna och kan förbättra det du har skrivit efter feedback. Du har ett varierat språk.