Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NE.se – Festivals: It’s all about tradition

Skapad 2021-01-08 21:45 i Engelbrektsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Engelska
Ha tillgång till NE.se när du arbetar med uppgifterna. - Svara alltid i det här dokumentet. - Använd din bästa engelska. - Dela inte dokumentet via mail eller liknande. Det är redan tillgängligt för mig via Teams i realtid. - När uppgiften hävdar att Do the assignment/exercise on NE.se så skall du göra uppgiften på NE.se. Oftast handlar detta om frågor eller Quiz som görs i och skickas in via NE.

Innehåll

6.2.1 Festivals, fiestas, holidays and gatherings


6.2.1 Discuss

6.2.2 – 6.2.7 Feasts and Festivals

6.2.2 Reflect and discuss: Feasts and Festivals
(Look at the pictures for assignment 6.2.2 via NE)

6.2.3 Write: Feasts and Festivals
(Do the assignment/exercise on NE.se)

6.2.4 What are the religions called? Feasts and Festivals
(Do the assignment/exercise on NE.se)

6.2.5 Pair off: Feasts and Festivals
(Do the assignment/exercise on NE.se)

6.2.6 Reflect and discuss: Feasts and Festival 

6.2.7 Search on the Internet: Feasts and Festivals

6.2.8 – 6.2.12 April Fools' Day

6.2.8 Did you understand? April Fools' Day

6.2.9 Quiz: April Fools' Day
(Do the assignment/exercise on NE.se)

6.2.10 Paragraphs: April Fools' Day
(Do the assignment/exercise on NE.se)

6.2.11 Make the pranks complete: April Fools' Day
(Do the assignment/exercise on NE.se)

 6.2.13 – 6.2.16   On the Way to Glastonbury

6.2.13 Imagine

6.2.14 Answer the questions

6.2.15 Pair off: On the Way to Glastonbury
(Do the assignment/exercise on NE.se)

6.2.17 Missing words: Festivals in Different Countries
(Do the assignment/exercise on NE.se)

6.2.18 Write suitable questions: Festivals in Different Countries
(Do the assignment/exercise on NE.se)

6.2.19 – 6.2.22 Festivals in Different Countries


6.2.19 Yes or no? Festivals in Different Countries
(Do the assignment/exercise on NE.se)

6.2.20 Check your memory: Festivals in Different Countries

6.2.22 Your festivals

With your partner, list as many festivals, celebrations and gatherings as you can think of that happen in your country. They can be religious, cultural or just for fun.

 

Next step is to individually present a festival or a celebration in front of the class. The presentation should be at least two minutes long.

Search for information about a festival or a celebration that takes place anywhere in the world. Make sure to gather information about history, location and why you choose this festival or celebration. Remember to practice your presentation in front of other people before you take the stand.

Uppgifter

  • NE.se – Festivals: It’s all about tradition

Matriser

En
NE.se – Festivals: It’s all about tradition

E
C
A
Skriva - Formulera
Eleven kan formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande i skriftliga framställningar i olika genrer.
Eleven kan formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande i skriftliga framställningar i olika genrer. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte mottagare och situation.
Eleven kan formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande i skriftliga framställningar i olika genrer. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte mottagare och situation.
Skriva - Anpassning
Eleven kan i skriftlig interaktion i olika sammanhang uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan i skriftlig interaktion i olika sammanhang uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan i skriftlig interaktion i olika sammanhang uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Tala
Du pratar enkelt och begripligt och kan använda fraser och meningar för att få fram ditt budskap. Du kan prata ganska sammanhängande.
Du kan uttrycka dig ganska varierat, tydligt och sammanhängande.
Du använder ett varierat språk för att uttrycka det du vill eller behöver säga.
Du använder enkla ord och fraser för att få fram det du vill säga.
Du pratar med visst flyt och kan anpassa ditt språk ganska bra efter vem du pratar med.
Du pratar med mycket bra flyt och anpassar ditt språk mycket väl efter den du talar med och efter situationen.
Ibland löser du språkliga problem genom att förklarar på annat sätt eller hittar nya vägar för att förklara vad du menar.
Du löser språkliga problem genom att hitta nya vägar för att förklara vad du menar, t ex andra ord för samma sak.
Du använder flera olika strategier för att lösa språkliga problem på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: