Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Online -Tagebuch

Skapad 2021-01-08 22:34 i Färsingaskolan Sjöbo
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Hej Välkomna till vårterminen 2020! Nu börjar en ny termin och vi ska jobba med kapitel 12 i gleerups som heter" Mein Tag". Vi kommer jobba med verb i perfekt. Sen ska ni skriva i er egna dagbok. Våra skoldagar kommer att se lite annorlunda ut ett par veckor framöver. Hur ser just din dag ut där hemma? Nu kan ni visa er kunskap med den grammatiska biten vi har tränat på. I slutändan ska ni framföra det muntligt.

Innehåll

 Mål för arbetet

Du har jobbat och tränat på allt möjligt under din grundskoletid som vi ska utveckla till en annan nivå .

 I vårt första arbetsområde under vårterminen så ska vi tillsammans inventerar våra styrkor.

Vi kommer träna i Gleerups med" Mein Tag".

 Vi fokuserar mer på läsförståelse och träna mer på verb i perfekt.

Du ska kunna redovisa och lämna in en tredagars dagbok.

 

Vad ska du kunna?

Du ska kunna bilda meningar på tyska i både presens och perfekt.

Du ska visa att du förstår när du ska börja verben med haben och med sein.

Du ska visa att du förstår hur man böjer löst sammansatta verb.

Du ska kunna skriva några meningar om vad du gör och har gjort under t ex en skoldag hemma.

 

Vilka förmågor ska du träna?

Vi ska träna oss att våga använda oss av den tyska vi kan. Om det blir lite fel ibland gör så gör det ingenting. Vi ska också träna oss i att se vad vi faktiskt är bra på och vad vi skulle kunna utveckla och göra ännu bättre. Fråga gärna en gång för mycket ä för lite. Vi hjälps åt tillsammans ,så vi kan klara målen tillsammans.

 I kapitlet "Mein Tag” i Gleerups får du lära dig att berätta vad du gör under en dag samt fråga andra om detsamma.

Du tränar vidare på att berätta vad du gjorde igår/förra helgen samt vad du tyckte om det.

Reflexiva verb och löst sammansatta verb övas både i presens och perfekt.

Du får möjlighet att repetera tidsuttryck och klockan. 

 

Undervisning och arbetssätt

Ni kommer arbeta med Gleerups " Mein Tag".

Alla uppgifter finns i Gleerups och du har fått ett planeringsdokument att följa.

All undervisning sker digitalt under perioden 13/1-24/1.

Du följer ditt schema och kopplar upp dig när det är dags för tyska.

Aktiviteter:

Online-undervisning med både muntliga och skriftliga uppgifter.

 Elevinflytande:

Beroende på vad du själv lyfter fram att du vill träna mer på så gör vi en individuell plan framåt.

 Bedömning

Du lämnar in den skriftliga tredagars dagboken till mig via classroom.

E-nivå: skriv några meningar i perfekt per dag som en tysktalande person skulle ha förstått

Högre än E: försök att väva ihop meningarna så de bildar ett sammanhang och ett innehåll.

 

 Kommunikationens innehåll

 


Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

 


Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

 

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används

 

Lyssna och läsa – reception

 


Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

 


Olika former av samtal och dialoger .

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

 


Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Matriser

M2
Tagebuch

Rubrik 1

Nivå 1 Inte godkänt
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Skriftlig kommunikation
När du skriver kan du formulera dig enkelt med fraser och meningar. Du visar att du kan använda en vis del verb i perfekt i korta meningar enligt givna mallar.
När du skriver kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Du visar att du kan använda verb i perfekt i korta meningar enligt givna mallar.
När du skriver kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du visar att du kan använda dig av verb i perfekt i dina egna meningar.
När du skriver kan du formulera dig enkelt, tydligt och relativt sammanhängande. Du visar att du kan använda dig av och kan väva in verb i perfekt i dina egna meningar.
Grammatisk struktur
Du formulerar dig ibland tydligt men dina grammatiska strukturer är obegripliga.
Du formulerar dig ibland tydligt och dina grammatiska strukturer är ibland begripliga
Du använder vanliga strukturer förhållandevis exakt, t ex vid fraser och verb behandling.
Språkriktigheten och verbböjningen är mycket säker.
Muntlig framställning
Du kan ange en del ord efter angivna meningar.
Du formulerar dig enkelt efter angivna meningar
Du formulerar dig relativt tydligt och med visst flyt. Du binder ofta ihop meningar till längre sammanhängande resonemang.
Du formulerar dig med gott flyt. Du visar god förmåga att hålla en röd tråd i dina framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: