Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Du als Detektiv !

Skapad 2021-01-08 22:49 i Färsingaskolan Sjöbo
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Välkomna till vår nya arbetsområde som handlar om kroppsdelar ,sjukdomar,skador och hur man gör för att leva sund. Vi ska börja med att träna i Gleerups "Gesundes Leben" Du ska vara en detektiv och kunna beskriva olika personligheter och utseende . Du ska sedan göra en egen undersökning som detektiv och beskriva en Alien som du har bemöt. Hu ser den ut ,hur äter den ,hur mår den och vad har den gått igenom så den kom hit? Många intressanta frågor . Men då lär vi oss att beskriva personer och varelser på tyska ,som kan hjälpa dig framöver om du vill förklara något till någon i Tyskland. Sedan löser vi gåtan med att gissa vem som skrivit om just denna Alien! Det blir spännande och mycket fantasi.

Innehåll

Mål

Kunna namnge och beskriva kroppsdelar samt sjukdomar och skador. 

Kunna berätta hur du känner dig samt återge hur en olycka gick till. 

Kunna använda possessiva pronomen. 

Kunna berätta vad man gör för att hålla sig i form (hur ofta och varför). 

Kunna samtala om hälsosam mat och hälsosam livsstil. 

Kunna upptäcka och tillämpa mönster i språket. 

Kunna återanvända tidigare kunskaper. 

 

 

Vad ska du kunna?

Du ska kunna träna i Gleerups "Gesundes Leben"

Du ska kunna läsa texterna som vi gör tillsammans

Du ska kunna skriva en analys/beskrivning av en varelse

Du ska kunna skriva din egen text med hjälp av modellmeningarna och frågor.

Du ska kunna använda verb i perfekt ,presens och possessiva pronomen

Du ska kunna substantiv /kroppsdelar ,du ska kunna adjektiv / förklara utseende.

Du ska kunna muntligt redovisa om din varelse

Du ska kunna delta i att lösa gåtan som vi gör tillsammans.

 

Vilka centrala förmågor och begrepp ska vi träna?

 

  • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser
  • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språk används
  • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter

Undervisning och arbetssätt

Ni kommer arbeta med Gleerups uppgifter . 

Ni ska arbeta med läsförståelse med text och uppgifter.

Jag kommer ha genomgång och kommer presentera uppgiften till er .

Vi kommer jobba muntligt och skriftligt .

Aktiviteter:

Muntligt arbete i klassrummet, både hela gruppen tillsammans, i par eller i en mindre grupp.

 Elevinflytande:

Eleven får själv välja vilken varelse den ska beskriva och skriva om.

 Bedömning

Du lämnar in den skriftliga Texten om din varelse , innehållet av din skriftliga text ska ha en grammatisk korrekthet.

Du presenterar en muntlig redovisning om din varelse, innehållet av din muntliga framställning ska ha grammatiskt korrekthet.

 

 

 

Matriser

M2
Du als Detektiv !

Rubrik 1

Nivå 1 Inte godkänt
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Skriftlig kommunikation
När du skriver kan du formulera dig enkelt och begripligt med enstaka ord.
När du skriver kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
När du skriver kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du visar att du kan använda dig av grammatisk böjningar i meningar.
När du skriver kan du formulera dig enkelt, tydligt och relativt sammanhängande. Du visar att du kan använda dig av grammatiska böjningar och kan väva in det i dina egna meningar.
Grammatisk struktur
Du formulerar dig ibland otydligt och dina grammatiska strukturer är obegripliga
Du formulerar dig ibland tydligt och dina grammatiska strukturer är ibland begripliga
Du använder vanliga strukturer förhållandevis exakt vid fraser .
Språkriktigheten och är mycket säker.
Muntlig framställning
Du formulerar dig enkelt med enstaka ord.
Du formulerar dig enkelt efter angivna meningar
Du formulerar dig relativt tydligt och med visst flyt. Du binder ofta ihop meningar till längre sammanhängande resonemang.
Du formulerar dig med gott flyt. Du visar god förmåga att hålla en röd tråd i dina framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: