Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati

Skapad 2021-01-09 12:40 i Malmaskolan Flen
Grundskola F – 3 Modersmål
I detta tema ska du lära känna om demokrati, rättigheter och jämlikhet.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?


Vi ska

 • känna till nya ord och nya begrepper som gäller demokrati.

 • göra gämförelse mellan demokrati i Sverige och hemlandet.

 • känna till för och nackdelar av demokrati.

 • känna till hur demokrati påverkar på människans hälsa såväl fysisk som pysisk.

Arbetasätt

Vi ska

 • titta på en film om demokrati, på Youtub.

 • läsa en text om demokratis mål, på word.

 • titta på bilder om demokrati, rättigheter och jämlikhet, på workshop.

 • läsa en text om för och nackdelar av demokrati, på word.

 • beskriva bilder om demokrati och diktatur och göra jämförelse mellan Sveriges demokrati och hemlandet.

 • öppna diskussionen.

 

Vad som kommer att bedömas:

 

När du har arbetat med det här området ska du kunna redovisa följande:

 • Du ska kunna förstå vad demokrati är betydelse för samhället.

 • Du ska känna till hur demokrati påverkar på människans hälsa såväl fysisk som psykisk.
 • Du ska kunna skilja mellan demokrati och diktatur.

 • Du ska känna till för och nackdelar av demokrati.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: