👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsläxa åk 2 VT2021 Västanbyskolan Malin Björnson och Maja Lindström

Skapad 2021-01-09 16:09 i Västanbyns skola Sandviken
Läsläxa och uppgifter till samt en lärandematris.
Grundskola F – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Du kommer att i en liten grupp träffas 1/vecka och läsa tillsammans. Du kommer att få i läxa att läsa igenom texen och göra uppgifter till.

Innehåll

Läxan 

Varje vecka kommer du att få ny läsläxa till nästkommande vecka.. Du ska läsa läxan hemma högt för en vuxen så att läsningen flyter på. Du ska också göra minst två av dessa 3 uppgifterna till läxan:

1: Skriv två frågor till texten, t.ex. Vad heter huvudpersonen i boken? eller Vem var det som hade röda skor? Skriv också ner de rätta svaren.

2: Skriv minst tre meningar om det du läst.

3: Skriv ner svåra ord som du upptäckte i texten. Skriv och förklara vad de betyder.

 Du kommer få läsa läxan med de andra barnen i din grupp och berätta om uppgifterna du gjort.

 

 

Några goda råd till vårdnadshavare vid läsläxan

 • Försök att skapa lugn och ro och visa stort intresse för boken och läsningen. 
 •  Läs texten högt  flera gånger och samtala gärna om det lästa.
 • Förklara svåra ord i texten.
 •  Avbryt inte vid felläsning utan rätta när meningen är slut.
 •  Rekommendationen är att barnet läser 15 minuter varje dag. Komplettera gärna läsläxan med annan litteratur.
 • Om det är svårt att motivera barnet att läsa samma text flera gånger brukar det fungera om man tar tiden på hur snabbt det går att läsa texten. Då upptäcker de att det går fortare och fortare ju fler gånger de läst.
 • Låt ditt barn göra uppgifterna men stötta gärna vid själva skrivningen. Prata om bokstävernas form, mellanrum, punkt och hur barnet kan utveckla sin svar. 

 

 

  Lycka till!

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.
  SvA  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  SvA  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  SvA  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3

Matriser

Sv SvA
Lärandematris Läsläxa åk 2

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag läser...
läxan hemma tre gånger och läser den högt för min grupp. Jag kan ljuda ihop bokstäverna så att de bildar ord.
läxan hemma tre gånger och läser den högt för min grupp. JAG GÖR PAUSER I TEXTEN DÄR DET ÄR PUNKT. NÄR JAG LÄSER DE FLESTA ORDEN BEHÖVER JAG INTE LJUDA IHOP ALLA BOKSTÄVERNA UTAN JAG KAN SE HELA ORDET DIREKT.
läxan hemma tre gånger och läser den högt för min grupp. jag gör pauser i texten där det är punkt. JAG LÄSER MED INLEVELSE OCH ÄNDRAR TONLÄGET VID T.EX UTROPSTECKEN OCH FRÅGETECKEN. När jag läser de ALLA orden behöver jag inte ljuda ihop bokstäverna utan jag kan se hela ordet direkt.
Jag pratar...
om något som texten handlar om.
om något som texten handlar om. JAG KAN OCKSÅ BERÄTTA OM TEXTEN SÅ ATT NÅGON SOM INTE LÄST DEN FÖRSTÅR VAD DEN HANDLAR OM.
om något som texten handlar om. Jag kan också berätta om texten så att någon som inte har läst den förstår vad den handlar om. JAG BERÄTTAR OCKSÅ OM VAD JAG TROR KOMMER HÄNDA I TEXTEN FRAMÖVER.
Jag skriver...
med punkt och stor bokstav. Jag formar bokstäverna uppifrån och ner. Jag håller mig på raden. Jag har mellanrum mellan orden.
med punkt och stor bokstav. Jag formar ALLA bokstäverna uppifrån och ner Jag håller mig på raden. Jag har mellanrum mellan orden
VARJE GÅNG med punkt och stor bokstav. Jag formar bokstäverna uppifrån och ner. Jag håller mig ALLTID på raden.