👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klädsömnad och egen design åk 6

Skapad 2021-01-09 21:00 i Mariebergsskolan Umeå
Slöjd/ Klädsömnad, årskurs 6
Grundskola 6 Slöjd
Du designar och syr ditt eget klädplagg.

Innehåll

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Vi ska skapa ett klädesplagg på vilket du har möjlighet att sätta ditt personliga uttryck!

Du ska få kunskap om hur verktygen ska användas och benämns samt arbetsgången från ide till färdig produkt.

Syfte

Du ska lära dig att kunna framställa ett plagg med hjälp av lämpliga hantverkstekniker,verktyg och redskap.

Så här kommer vi att arbeta

 

 • Ni kommer att tillverka ett klädesplagg med  personlig prägel på.
 • Ni kommer att få kunskaper om klädsömnad genom muntliga genomgångar
 • Ni kommer att använda kommersiella mönster och följa skriftliga arbetsbeskrivningar med text och bild.
 • Vi kommer att redovisa arbetet muntligt och med foton samt utvärdera skriftligt.

 

 

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

 • Du skall kunna framställa en produkt utifrån en beskrivnig.
 • Du skall kunna arbeta på rätt sätt med verktyg och maskiner.
 • Du skall ha förmåga att bidra med egna idéer och kunna motivera dina val.
 • Du skall kunna fatta egna lämpliga lösningar som får arbetet att leda framåt.
 • Du skall ha förmåga att bedöma dina egna arbetsinsatser .
 • Du skall ha förmåga att tolka ditt egna slöjdföremål samt ha förmågan att föra resonemang kring färg, form och material.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6