Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd skärbräda

Skapad 2021-01-09 20:59 i Hosiannaskolan Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Slöjd

Innehåll

Att kunna

Eleven ska:


 •  lära sig att mäta och använda vinkelhake.
 •  lära sig kapa med fogsvans samt såga konturer med kontursåg.
 •  lära sig fila med fil och använda sandpapper.
 •  lära sig göra en mall av papp.
 •  lära sig om olika träslag och hur trä påverkas när det torkar.

Vad bedöms

"Från ide till färdig produkt" alltså procesen (hur du gjorde) lika mycket som det färdiga resultatet (den sak du tillverkade).

Undervisningen

 1. Vi pratar om träslag  och kommer fram till att det är furu (tall) som vi kommer att jobba med.
 2. Vi pratar om hur man sågar fram en bräda och hur årsringarna kupar brädan när den torkar.
 3. Eleven kapar en 170x25 bräda 40 cm lång. Linjal, vinkelhake och fogsvans
 4. Arbetsstycket rikt och planhyvlas. Rubank och putshyvel.
 5. Vi går igenom hur man ritar en mall.
 6. Skärbrädan ritas ut på brädan och sågas ut. Kontursåg
 7. Den utsågade Skärbrädan filas och putsas. Halvrundfil och sandpapper 60 100 150 240.
 8. En bild ritas (om man hinner).
 9. Bilden bränns in med brännpenna.
 10. Skärbrädan behandlas med olja

Hur ska jag redovisa

Genom att delta och prestera det bästa du kan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: