Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Wings 7 section 2 Clothes

Skapad 2021-01-09 21:51 i Maserskolan Borlänge
Vi arbetar med Section 2 i Wings 7- "Clothes".
Grundskola 7 – 9 Engelska
Nu ska du få lära dig ord för kläder och skor (färg, mönster och modell), så att du kan beskriva hur en person är klädd. Du kommer också att få lära dig ord , så att du kan beskriva hur en person ser ut (utseende). Dessutom kommer du att lära dig användbara ord/fraser som är bra att kunna om du ska köpa kläder i engelsktalande länder. Vi kommer att arbeta med kapitlet "Clothes", vecka 2, 3, 4.

Innehåll

Du kommer att arbeta med att 

 • utöka ordförrådet genom att träna in glosor och använda dem i tal och skrift
 • träna på hur språket är uppbyggt (dvs. grammatiska regler, verbböjningar, ordföljd etc.)
 • lyssna på talad engelska
 • skriva egna texter av olika slag
 • tala engelska så mycket som möjligt under lektionerna
 • läsa olika slags texter

 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas

* Muntlig uppgift: Clothes and Looks

* Skriftlig uppgift: Describe Debbie and Mike

* Läsförståelsetest

* Hörförståelsetest

* Bedömningen sker fortlöpande, dvs. ditt aktiva deltagande muntligt och skriftligt under varje lektion är viktigt.

 

Undervisning

Du hittar detaljerad beskrivning av planering för varje lektion i Unikum/Lärlogg-Se Veckobrev eng.

Uppgifter

 • Engelska uppgift v.5

 • Engelska uppgift v.5

 • Engelska uppgifter v.4

 • Engelska uppgifter v.4

 • Hörförståelse: Let's go shopping

 • A mini-mystery

 • Muntligt uppgift: Clothes and Looks

 • Skriftligt uppgift : Describe Debbie and Mike

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9

Matriser

En
Clothes

Insats
Betyget F betyder att kunskaps- kraven för betyget E ännu inte är uppnådda.
E
C
A
Reading
 • En  E 9
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Speaking
 • En  E 9
 • En  E 9
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt samman-hängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt samman-hängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och samman-hängande.
Writing
 • En  E 9
 • En  E 9
Eleven formulerar sig enkelt, begripligt och samman-hängande samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Strategier
 • En  E 9
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Anpassning
 • En  E 9
 • En  E 9
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: