Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt: Jack, 8c, vt -21

Skapad 2021-01-10 09:41 i Torpskolan Lerum
Grundskola 8 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Jack är den snygga killen, den coola killen, som är grym på innebandy och får alla tjejer han vill ha. Freja har en lite för stor näsa, en rosa stickad mössa och tycker om att titta på sälar. De är ett omaka par, men när de träffas på en toalett på en fest kan ingen av dem värja sig. De faller handlöst för varandra. Men så hinner Jacks förflutna ikapp dem...

Innehåll

Vid fjärr- och distansundervisning:

Du följer undervisningen via classroom och meet. Länk till classroom finns nedan i planeringen. 

 

Syfte 

Genom att läsa den här ungdomsboken så kommer du få: 

 • använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
 • läsa, analysera, tolka och resonera om innehållet
 • formulera dig i skrift genom olika typer av uppgifter kopplade till boken

 

Undervisning:

Undervisningen kommer inledningsvis att bedrivas genom fjärr- och distansundervisning. Vi kommer därför ha våra lektioner digitalt enligt schema. All information som sker på respektive lektion hittar du på classroom. Där kommer de skriftliga uppgifterna att publiceras, och du ska arbeta med uppgifterna via denna plattform. Här är länken till classroom:

 

https://classroom.google.com/c/MzE0NzI5MDc5Nzha

 

 • Genomgångar
 • Enskild läsning
 • Läslogg: Du får frågor och uppgifter att reflektera över varje vecka.
 • Boksamtal och diskussioner i läsgrupp varje vecka. Detta sker inledningsvis digitalt

 

Boken finns tyvärr inte på Inläsningstjänst. Men för er som har Legimus, så finns den som talbok där. 

 

Tid:

Vi arbetar med detta under veckorna 2-9/10. 

 

Fördelning av veckans lektioner:

Måndag: Eget arbete: läsning och läslogg

Onsdag: Eget arbete: läsning och läslogg

Fredag: Digitala boksamtal i mindre grupp, eget arbete med boken 

 

Tidsplanering:

Vecka 2 introduktion, egen läsning s. 5-30

Vecka 3: Del 1: s. 5-67

Vecka 4: Del 3: s. 67-132

Vecka 5: Del 4: s. 133-200

Vecka 6: Del 5: s. 201- 268

Vecka 8, 9, 10: Slutprov och skrivuppgifter

 

Läslogg:

Du kommer läsa boken och skriva en läslogg.  Det är mycket viktigt att du följer den veckoplanering som finns kring antalet sidor som du ska läsa och att du har arbetat med de frågor som hör till. Detta ska vara gjort inför boksamtalet. 

 

Boksamtal:

I boksamtalet diskuterar ni veckans frågor, för att hjälpa varandra med förståelsen av bokens handling, samt att delge varandra era tankar kring det ni har läst. Grupperna kommer jag sätta ihop. Det är viktigt att ni utser en samtalsledare varje gång. Den som är oet ansvarar för att gruppen pratar om frågorna, samt försöker fördela ordet så att samtalet flyter så bra det går. Det finns en struktur hur samtalet ska genomföras på calssroom.

 

Bedömning

Jag bedömer den avslutande bokuppgiften som kommer skrivas via digiexam eller på annat liknande sätt. Då kommer er läslogg att vara viktig. Samt en skrivuppgift som anknyter till boken. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Jack

E
C
A
Läsförståelse
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Du kan läsa skönlitteratur med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du god läsförståelse.
DU kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du mycket god läsförståelse.

E
C
A
Tolka och analysera budskap
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Skriva texter
Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Omdöme
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad .
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: