Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BLÅ A - Projektavstämning 2020-2021, Uppföljningsperiod 2

Skapad 2021-01-10 10:18 i 123571 Förskolan Centralvakten Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den andra uppföljningen av projektarbetet där vi gör en avstämning. Vi utgår från de didaktiska frågorna: vad, hur, varför och vem för att få tag i den pedagogiska processen. Vi funderar kring "vart vi är på väg" och stämmer av med den föregående planeringen (Projektbeskrivning) och planerar för hur vi ska gå vidare.

Innehåll


Januari 2021 - Projektavstämning & Uppföljningsperiod - Projektet: Hållbar framtid - Barns möte med naturen
Nu är det dags för ännu en projektavstämning och uppföljning på det projekterande arbetet - Barns möte med naturen. Efter en kortare paus med jul och julkalender, där naturen ändå till mycket varit central i våra QR-koder, har vi nu kommit tillbaka från ledigheten och plockat undan julen. Nu är pedagoger och barn redo för en ny termin och ett nytt år tillsammans och fortsatt utforskande och lärande i projektet; Barns möte med naturen. Här nedan beskriver vi vad vi gjort och vilka tankar och idéer som vi har för Humlornas fortsatta projekterande arbete. Detta i syfte att analysera, gör val och välja fokus framåt.


Från tidigare planering (Projektbeskrivning, uppföljningsperiod 1. november 2020):
"Under september-oktober 2020 har alla Humlorna presenterat sin projektbild under samling i Trollskogen. Vi har lyssnat på varandra och tittat på bilderna på väggen med hjälp av projektor. Vi har sett nyckelpigor, kohagar, bärplockning och fantastiska naturmiljöer, med såväl vatten som skog, berg och vattenfall

Vi har spelat Allemansrätts-spelet vid flera tillfällen. Det är ett spel som karaktären Milo fick av Allemansrätt-Rut under förskolans teaterföreställning innan sommaren. Teatern som inspelat filmklipp har vi tittat på tillsammans under hösten. Under spelet och under barnens presentationer av sina projektbilder har barnen fått möjlighet att berätta, uttrycka tankar, ställa frågor och argumentera om naturen på olika sätt. Alla projektbilder finns uppsatta på vår projektvägg i Trollskogen."

Sedan november 2020 har vi kategoriserat barnens projektbilder i fem olika teman med hjälp av bilder. Dessa teman är nyckelpigan (insekter & småkryp), bär, svamp & blommor (plocka) och under januari har vi även delat in resterande bilder i vatten (hav, bad, sandslott, båt & fiske), djur (hagar & djur) och natur (övriga berg & utomhusmiljöer). Barnen kan ta del av denna dokumentation vid projektets dokumentationsvägg där rubriken “Barns möte med naturen” finns uppsatt sedan efter sommaren då barnens projektbilder började presenteras inne i samlingsrummet Trollskogen. Under julen fick dokumentationen ta en annan plats i rummet för att ge plats år julgran och Blå sidans gemensamma julkalender med julkulor innehållande QR-koder som barnen fick hämta och skanna i tur och ordning. Nu har vi plockat undan julen och placerat projekt-rubriken centralt i rummet igen och barnens projektbilder sitter intill rubriken till vänster, med utrymme lämnat åt det framtida projekterande arbete som väntar nu. Bilder och annan dokumentation från detta väntas sättas upp på väggen för barnen att uppleva, bearbeta, återblicka och samtala om, spontant såväl som i planerade situationer.

Projekt-hurtsen blev ytterligare ett sätt att visualisera projektet och togs fram i samband med förra planeringen. I tidigare planering (Projektbeskrivning, uppföljningsperiod 1. november 2020) går det att läsa följande; "Projektväggen i Trollskogen är en av de platser där dokumentation som utskrivna bilder finns i ögonhöjd för barnen att se, uppleva och samtala vidare om. För att hålla kvar (och kunna gå tillbaka) mellan alla möjliga vägar vidare i projektet utifrån barnens projektbilder, vill vi skapa en dokumentationsplats där barnen kan bearbeta och uppleva det vi gör i våra pågående teman. Hyllan (IKEA-hurtsen) i Trollskogen förvandlas just nu till projektets dokumentationsplats för våra olika teman där vi kan föra in de bilder och material som vi arbetar med".


Bild: Hurtsen visualiserar det pågående projektet och olika intresseområden med bilder, böcker och annat material.

Hurtsen har alltså fått visualisera barnens projekt och projektets intresseområden. Alltså de olika områden och teman som barnen visat intresse för och som vi tillsammans valt att prioritera i det fortsatta projekterande arbetet. Här finns dokumentation som olika bilder, material, böcker och sådant som vi arbetar med.

Projektets intresseområden just nu är:

- Insekter & Småkryp (form, färg och egenskaper).
- Smaka, plocka, skapa ätbart (barnens intresse för det vi tillsammans kan plocka, laga och smaka)
- Bygg och konstruktion (Barnens intresse för bygg och konstruktion med olika material).
- Allemansrätten (Regler, rättigheter och naturens möjligheter).

Insekter & Småkryp
Intresset för insekter & småkryp kom av barnens projektbilder där nyckelpigan fanns representerad och sedan när vi läst om insekter och småkryp i våra faktaböcker, då vi framför allt samtalat mycket om nyckelpigan men även om daggmasken och andra småkryp som vi stött på i boken, men även i våra miljöer på förskolan, på vår gård och inne på avdelningen. Det fortsatta arbetet och utforskandet kring småkryp lär fortsätta alltmer efter vintern men vi fortsätter att läsa och lära om småkryp och genom det relativt nya Vinterspelet (spelet påminner om Allemansrätt-spelet och togs också fram i syfte att samtala mer om naturen, men med frågor om just vintern) och nyckelpigor fortsätter att dyka upp vid ett av våra fönster på vår avdelning där en svärm valt att övervintra under sin dia-paus.

Smaka, plocka, skapa ätbart
Precis som småkrypen har årstiden bidragit till att våra samtal om det som går att plocka och äta har avstannat till stor del. Innan vinterns samtalade vi mycket om våra erfarenheter kring att plocka. Plocka blåbär, hallon, harsyra, svamp och annat som går att äta. Intresset från barnen var också sådant som inte får plockas i enlighet med Allemansrättens regler och det vi kunnat läsa i våra faktaböcker om olika växter som är giftiga (svampar, blommor och bär). Inför höstfesten fick barnen karva ur en pumpa och gräva ur fruktkött och kärnor som sorterades var för sig. Fröna rostades i ugn på förskolan och barnen fick sedan smaka. Under julen fick barnen baka pepparkakor och under städ och rensning hittade en pedagog två bortglömda Stormkök i ett av förskolans förråd. Som avslutning på terminen fick en liten grupp Humlor ge sig ut och premiär-prova stormköket under Västerbron där vi stekte pannkakor tillsammans efter att barnen tillsammans fått blanda en pannkakssmet som vi hällde upp i ett mjölkpaket.
Under vårterminen är förhoppningen att få använda stormköket och grillplatsen mycket mer! Detta i röd tråd med barnens intresse att skapa ätbart tillsammans och detta ute i vår natur under terminens utflykter.

Bygg och konstruktion
Under samling innan jul fick barnen berätta vad de är nyfikna och intresserade av att göra mer av/lära sig mer om i vårt projekterande arbete med naturen. Ett tema som kom fram från flera av barnen var just att bygga och konstruera, exempelvis kojor. Under aktivitet har vi bland annat byggt ett sjörövarskepp tillsammans på avdelningen och under den fria leken är avdelningens byggpool mycket populär. I kopplingen till projektet fanns önskan om att bygga kojor med snö och pinnar. Detta är något som vi sett fram emot att få göra under vårterminen under våra utflykter samt på olika sätt arbeta med experiment med snö och is, varmt/kallt.

Allemansrätten
Sedan projektets start har Allemansrätten, alltså våra rättigheter och skyldigheter i naturen, haft tydlig koherens och varit ständigt återkommande genom våra samtal. Vi har även sett samband mellan Allemansrättens regler med de Kompisregler som vi har på förskolan och de gemensamma regler vi har kring miljö och trivsel. Vi samtalar om sambanden med Barnkonventionen och i detta arbete har barnen fått utveckla sin förståelse för demokratiska stratergier och förhållningssätt. Något som vi vill ska genomsyra hela arbetet i förskolan, genom alla aktiviteter genom hela dagen. I läroplanen för förskola står följende; “Arbetslaget ska förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle”. Vi upplever att barnen har utvecklat ett stort intresse för detta. Detta ser vi exempelvis genom att barnen själva föreslår att vi ska rösta, att de påminner varandra om de olika regler som vi lärt oss om så väl Allemansrätten, Kompisregler och det som framgår av Barnkonventionen. Genom detta arbete utvecklar barnet förståelse för empati, empati, respekt och de grunder som vilar på ett demokratiskt samhälle.

Hur fortsätter projektet under 2021?
Ovan är alltså projektets fyra intresseområden som vi sedan november valt att fördjupa oss inom utifrån projektfrågan
- Hur och på vilka sätt erbjuder vinterhalvåret lek och lärande utifrån våra intresseområden?

*
Det vi fortsatt kommer att göra i linje med intresseområdet Insekter & Småkryp är att följa småkryp och insekters livscykel genom att fortsätta läsa våra faktaböcker, spela Allemansrätts-spelet Vinterspecial med diskussionsfrågor och fakta om vad småkrypen gör under vintern. Det blir framöver också en naturlig skattjakt varje gång vi vistas i naturen när vi i takt med årstidernas skiftande kommer att upptäcka liv - i form av småkryp och växtlighet.

* Det vi nu planerat in att göra för att möta barnens intresseområden just nu - är bland annat att bygga kojor (inne och ute) i linje med intresseområdet Bygg och konstruktion, ta vara på snön som kommit men också att barnen får skapa is-klossar av vatten och mjölkpaket och ballonger. Barnen får ställa sina hypoteser och vi kommer tillsammans att utforska våra möjligheter för att bygga och konstruera med hjälp av olika naturmaterial såsom pinnar, snö och is.

* Vi kommer fortsatt att använda oss av förskolans stormkök och ta oss på utflykter till Carlshälls gård där vi vi kan tillaga mat över öppen eld, i linje med intresseområdet Smaka, plocka, skapa ätbart. Anledningen till att vi inte kom iväg på önskat antal utflykter under förra terminen, något som vi hade planerat, berodde på högt personalbortfall under hela terminen med koppling till försiktighetsåtgärder under pandemin. Våra förhoppningar nu är att vi kommer att komma iväg på längre utflykter en gång i veckan under hela vårterminen. En pedagog är fortsättningsvis tjänstledig onsdagar pga. studier. Vi har därför valt att ändra utflyktsdag från onsdagar till torsdagar för att alla tre pedagoger ska delta vid gruppens utflykter, som också blir en viktig del för projektets fortsatta arbete, där naturen är i fokus.

* Allemansrätten och det fortsatta arbetet med detta sker under våra planerade och spontana tillfällen då vi spelar Allemansrätt-spelet, såväl originalspelet som vinterversionen. Vi kommer även att titta på filmklipp med information om Allemansrätten. Barnens tydliga intresse för våra gemensamma regler och rättigheter pågår i samtal såväl under planerade situationer som i det fria samtalet i lek, rutiner och måltider. Arbetet med detta fortsätter genom att tydliggöra likheter och skillnader mellan Allemansrätten, Barnkonventionen och våra gemensamma Kompisregler som vi tagit fram och ska revidera under januari/februari. Kompisregler tas fram varje termin på förskolans alla avdelningar och arbetet med detta, våra faddrar och den kommande Kompisveckan i februari fortsätter att skapa inspiration och bidrar till naturliga samtal om demokrati samt de rättigheter och skyldigheter som vi har och hela tiden utvecklar vår förståelse för. Nästa steg blir således att ta fram Blå sidans gemensamma Kompisregler under planerade aktiviteter, vilket vi alltså gör under de närmaste veckorna och sedan blir grunden för trivsel och tryggheten på förskolan resten av terminen. Vår önskan med Allemansrätten och arbetet med detta är att barnen får med sig viktiga grundstenar för demokrati och utvecklar en god relation med natur och miljö, samt ser vilka oändliga möjligheter som naturen erbjuder för lek och det lustfyllda lärandet, genom hela livet.

Länk till ett av de filmklipp från Naturvårdsverket som blir underlag för diskussion i det fortsatta arbetet:
https://youtu.be/4VgQftNw570

Utflykter
Vi har nu planerat att barnen ska få arbeta i projektet - Barns möte med naturen - genom alla dagar och rutiner på förskolan, men att tisdagar och torsdagar blir särskilda dagar för planerade undervisningssituationer då vi på olika sätt vill arbeta med våra fyra intresseområden och det barnens fortsättningsvis visar intresse för att utforska. Torsdagar är vår nya utflyktsdag då vi under planerade aktiviteter och undervisningssituationer arbetar vidare med naturens möjligheter, på olika sätt.

Veckoplanering för projekt 2021:
Det projekterande arbetet Barns möte med naturen - Hållbar framtid pågår under hela veckan och i olika delar av dagen, under både planerade och oplanerade situationer.
- Tisdagar blir Humlornas planerade projektdag för det fortsatta arbetet med Hållbar framtid - Barns möte med naturen. På förmiddagen i aktiviteter och under dagens två samlingar; före lunch och före mellanmål arbetar vi vidare med projektet på olika sätt. Vi kommer denna termin att aktivt arbeta mer i mindre arbetsgrupper som vi kommer att kalla Grupp A, B och C. Det är även i dessa grupper barnen kommer att sitta under måltiderna på förskolan som också blir ett tillfälle att tillsammans samtala vidare om det projekterande arbetet.
- Onsdagar arbetar vi mer sponant med projektet, utifrån barnens intresssen, eventuellt medtagna böcker och annat material. Under samling har vi ett särskilt fokus på kroppen; Jaget, barnens välbefinnande och demokrati. Vi arbetar exempelvis medvetet med Kompisregler och Barnkonventionen genom samtal, övningar och lek.
- Torsdagar blir Humlornas nya utflyktsdag och utflykten blir ett naturligt sätt att fortsätta uppleva, utforska och samtala om naturen på olika sätt. Detta sker såväl i planerade aktiviteter och undervisningssituationer som spontant utifrån barnens intressen och utifrån de intervjuer vi gör med barnen under hela terminen. 

Projektet uppmärksammas på olika sätt av barn och pedagoger genom alla dagar och rutiner på förskolan, i samtal under matsituationer eller samling, utifrån den litteratur vi läser och utifrån det vi ser, känner och upplever ute på vår gård och  i vår inomhusmiljö, samt utifrån upplevda händelser i privatlivet som kommuniceras mellan barn och pedagoger och med barnens vårdnadshavare. Under samlingssituationerna som vi fortsatt har 2 gånger om dagen är viktiga mötesplatser för att arbeta vidare med projektet.I det fortsatta projekterande arbetet ska alla barn få delta vid planerade undervisningssituationer. Detta både i storgrupp och i mindre grupper, under samling och i tvärgrupper i ateljé, naturrum, under utflykter och/eller i Trollskogen. Alla barn ska få uppleva, lära och utvecklas, under planerade situationer såväl som i spontana. Hela arbetslaget ansvarar för att tillsammans med barnen planera och genomföra projektets olika undervisningssituationer. Förskolläraren har det yttersta ansvaret för att planera och genomföra men i det meningsfulla, kollaborativa och medskapande lärandet tar vi alla lika ansvar för att arbetet genomförs och att det blir lustfyllt och lärorikt för alla deltagare. Arbetet sker med tydliga kopplingar till förskolans styrdokument, och i synnerhet Läroplanen för förskola. Arbetet följs upp och utvecklas med barnintervjuer som underlag och i samtal mellan pedagoger, framför allt under våra ALM-möten måndagsförmiddagar.

Vi behöver utveckla våra kunskaper om att genomföra intervjuer med barnen där barnen ska få dela sina tankar och idéer för det fortsatta arbetet. Vi vill att intervjuerna blir en metod för att medvetet inkludera barnens tankar och göra det ännu mer naturligt, självklart och en del av vardagen att dela sina egna tankar och idéer, att de får känna sig lyssnade på och uppleva sig vara inkluderade och delaktiga i den planering vi gör och i genomförande av våra aktiviteter på förskolan samt att barnen på så sätt utvecklar sin förståelse för demokratiska arbetssätt. Utifrån Barnkonventionens artikel 12, att barns skall vara delaktiga i beslut som fattas som gäller dem och barnets rätt att bli hörd. "När barnet är i stånd att bilda sig en egen uppfattning måste hans eller hennes åsikter noga beaktas" (www.barnombudsmannen.se).

Vi vill få både barn och vårdnadshavare mer inkluderade och delaktiga i utformning och innehållet av det projekterande arbetet. Vi uppmuntrar barn och vårdnadshavare att ta med material hemifrån, kopplat till naturen, som vi kan arbeta med på förskolan under samling och på så vis stärka barnens känsla av inflytande och delaktighet. Det stärker också den kollaborativa känslan av gemensamt utforskande, meningsskapande och ett lustfyllt lärande.


Följ projektet!
Terminens arbete med projektet kommer som vanligt kunna följas i barngruppens lärlogg i Skolplattformen där vi dokumenterar arbetet. Lärloggen publiceras i slutet på varje vecka.Stormköket är bara ett exempel på hur våra intresseområden löper i röd tråd genom olika aktiviteter. Från samtal, diskussioner, barnens egna erfarenheter och upplevelser, observation under lek och samtal under spel och förskolans material och miljöer. Utveckling, lärande och utmaningar. Nu är vi redo för allt som vårterminen 2020 har att erbjuda. Naturen - vi är redo att lära mer

Kopplingar till läroplanen

 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: