Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompistema

Skapad 2021-01-10 10:01 i Amsbergs skola Borlänge
Grundskola F SO (år 1-3) Svenska
Vi ska under våren jobba med olika frågeställningar om vänskap. Hur är man en bra kompis? Måste man vara kompis med alla? Hur säger man förlåt på riktigt? Vad är orättvisa?

Innehåll

Mål

Vi ska:

 • lära oss hur man är en bra kompis
 • få en ökad förståelse för andras känslor
 • förstå att alla är olika med olika behov
 • lära oss hur man gör förlåt (vi menar vad vi säger)
 • träna på att lyssna och kompromissa 

 

Hur ska vi arbeta?

 • diskutera olika frågeställningar
 • titta på film, Ugglan och kompisproblemen från UR
 • samla kompiskort 
 • dramatisera
 • läsa böcker
 • skapa

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Gr lgr11  -
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: