Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden vt 21

Skapad 2021-01-10 11:55 i Långavekaskolan Falkenberg
vikingatiden.
Grundskola 4 Religionskunskap Svenska Historia
Hur kan det ha varit att leva på vikingatiden?

Innehåll

När vi är klara ska du kunna

 • Berätta om hur livet på en vikingagård kunde se ut; vad åt de, hur bodde de, hur skötte de sin hygien, vad arbetade de med, vilka verktyg och vapen använde de, hur såg deras kläder ut, vilka husdjur hade de och hur kunde livet se ut för ett barn.
 • Berätta om vikingarnas handels- och plundringsresor.
 • Berätta om för deras religion och några av de gudar som vikingarna tillbad, samt om kristendomens framfart.

Undervisning

Vi kommer att arbeta med vikingatiden genom att:

 • Läsa om vikingatiden i första hand i NE.se och diskutera texter
 • Se filmer
 • Svara på frågor muntligt och skriftligt
 • Skriva en berättelse där du väver in fakta som du lärt dig om vikingatiden. 

Hur visar du din kunskap?

 • Genom att delta i samtal och diskussioner
 • Du svarar på frågor i NE-materialet
 • Skriftliga prov under arbetets gång 
 • Du deltar i gemensamma aktiviteter kring vikingatiden
 • Du lämnar in en berättelse som på något sätt utspelar sig under Vikingatiden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6

Matriser

Hi Re Sv
Vikingatiden, åk 4

>>>
>>>
>>>
Känna till vikingarnas religion - asatron.
Du känner till någon asagud.
Du känner till några asagudar.
Du har goda kunskaper om flera asagudar och kan redovisa vad du vet om dem.
Känna till vikingarnas resor.
Du känner till att och hur vikingarna reste ut i världen .
Du känner till att vikingarna reste ut i världen, hur de reste och du kan redogöra för några platser.
Du har goda kunskaper om hur och vart vikingarna reste, varför de reste och vad deras resor innebar för människorna i form av ex. handel och kulturutbyte.
Känna till hur man levde på vikingatiden och hur deras samhälle var uppbyggt.
Du känner till att människors levnadsvillkor såg annolunda ut under vikingatiden.
Du känner till att människors levnadsvillkor såg annorlunda ut under vikingatiden. Du kan muntligt eller skriftligt berätta hur livet kunde se ut om du var kvinna, man eller barn.
Du har goda kunskaper om hur människors olika levandsvillkor såg ut under vikingatiden, Du kan redovisa muntligt/skriftligt.
Känna till hur kristendomen kom till Norden.
Du kan kortfattat redogöra viss fakta om hur kristendomen började införas i Norden.
Du kan redogöra för delar av hur det gick till när kristendomen började införas i Norden och du känner till några centrala figurer.
Du kan utförligt redogöra för hur det gick till när kristendomen började spridas i Norden. Du kan också redogöra för några centrala figurer muntligt/skriftligt.
Känna till vikingarna skriftspråk - runor.
Du kan på ett enkelt sätt berätta vad runor är.
Du kan redogöra för vad runor är.
Du kan redogöra för vad runor är och skriva något med runskrift.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: