Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 4, Multiplikation och division, skriftliga räknemetoder och medelvärde v. 2-8

Skapad 2021-01-10 12:12 i Sandåkraskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Matematik
Under vecka 2-8 kommer vi att arbeta med arbetsområdet: Multiplikation och division, skriftliga räknemetoder och medelvärde. Du kommer bl.a. att få lära dig hur man räknar multiplikation med uppställning, kort division samt hur man räknar ut medelvärde. Vi kommer att ha ett kort test i vecka 8.

Innehåll

Multiplikation och division, skriftliga räknemetoder och medelvärde

Mål:

  • Räkna multiplikation i flera steg (t.ex. 3x263=600+180+9=789)
  • Räkna multiplikation med uppställning med minnessiffra
  • Räkna kort division med minnessiffra
  • Beräkna medelvärde (t.ex. medelvärdet av talen 1, 5, 4 och 2 är 1+5+4+2=12, 12/4=3)
  • Lösa problem med hjälp av multiplikation och division.

 

Arbetssätt

 • Elevaktiva genomgångar
 • Gemensamt arbete
 • Enskilt arbete
 • Pararbete
 • Nomp

Begrepp att kunna: 

Multiplikation, multiplicera, multiplikationsuppställning, faktor, produkt, minnessiffra, division, dividera, kort division, täljare, nämnare, kvot, medelvärde

Bedömningsunderlag:

 • Delta aktivt på lektionerna
 • Test i slutet av arbetsområdet

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik åk 4, Multiplikation och division, skriftliga räknemetoder och medelvärde v. 2-8

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Utvecklingsområde
Multiplikation i flera steg
Du kan multiplicera tvåsiffriga tal i flera steg.
Du kan multiplicera fyrsiffriga tal i flera steg.
Du behöver träna på multiplicera i flera steg.
Multiplikationsuppställning
Du kan räkna multiplikation med uppställning.
Du behöver träna på att räkna multiplikation med uppställning.
Kort division
Du kan räkna kort division
Du behöver träna på att räkna kort division.
Medelvärde
Du kan beräkna medelvärde.
Du behöver träna på att beräkna medelvärde.
Problemlösning
Du kan lösa enkla problem med multiplikation och division.
Du kan lösa svårare problem med multiplikation och division.
Du behöver träna på att lösa enkla problem med multiplikation och division.
Kommunikation
Du visar delar av dina uträkningar.
Du visar alla dina uträkningar (tydlig redovisning).
Du behöver träna på att visa dina uträkningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: