Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svensk medeltid 1100-1350

Skapad 2021-01-10 13:51 i Prästängsskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Historia
Nu har det blivit dags att gå vidare från vikingatiden och dess resor för att titta mer på det vi idag kallar Sverige och hur det växte fram under det vi idag kallar medeltiden.

Innehåll

Syftet med detta arbetsområde är att bygga vidare på det vi lärt oss om vikingatiden för att kunna jämföra två epoker och dess likheter och skillnader. Dessutom att förstå grunderna till det Sverige som senare kommer bildas och titta på hur historien och samhällsförändringar (tex kristendomen) kan påverka individens levnadsöde och världsbild. 
Vi kommer göra detta i kombination med att träna på hur man tar anteckningar och lite studieteknik. 

Metod och material: Vi kommer utgå ifrån ett maktperspektiv och följa maktens väg för att visa hur samhället förändras, varför samhället förändras och vem som ligger bakom förändringarna.
Vi kommer använda oss av boken, Upptäck Historia, (Ljunggren, Frey-Skött) sida 52-79. Samt en tillhörande presentation som vi går igenom under vecka 3-6. Presentationen finns på google classroom tillsammans med alla tillhörande sidor inscannade. Böcker finns på skolan och går att ta hem vid behov.  

Bedömning: Vi kommer avsluta området med ett prov onsdagen 12/2. Under provet kommer alla få ha sina anteckningar med sig.

Centralt innehåll och kopplingar till läroplanen: Se nedanför.

Vecka 2: 52-57 Introduktion medeltiden, tidslinjer, hur slutar vikingatiden? Vad minns vi från Uppåkra? Vad är makt? Innan "Sverige" fanns, Varför blev "Sverige" kristet. Kyrkan och Kungarna.

Vecka 3: 58-63 Livet under medeltiden, kvinnor och män, järnets påverkan på samhället, effektivisering av jordbruket.

Vecka 4: 64-70 Kristendomen förändrar landet, kyrkans styrning, socken, klosterverksamhet och helgon.

Vecka 5: 70-77 Ett enat Sverige växer fram, Birger Jarl, lagar och ordning, frälse och ofrälse, kungen och stormännen.

Vecka 6: Kampen om kungamakten, fördjupning och jämförelser. Hur? Vad? Varför?

Vecka 7: Repetition + prov

Uppgifter

 • Prov - Historia

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  C 6
 • Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  C 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållande­vis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  C 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händel­ser, personer och tidsperioder.
  Hi  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  A 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: