Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frihetstiden & början till demokrati i Sverige

Skapad 2021-01-10 13:41 i Långavekaskolan Falkenberg
Grundskola 6 Svenska Historia
Du kommer bland annat att bekanta dig med hattar, mössor och en statskupp...

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta

 • Läsa texter i NE.se och svara på frågor
 • Titta på filmer
 • Diskutera
 • Några kortare prov på begrepp mm under arbetets gång
 • Skriva ett brev

När vi är klara ska du känna till

 • Upplysningens tankar
 • Enväldets avskaffas 
 • Hattar och mössor
 • Ostindiska kompaniet
 • Frihetens slut i och med statskuppen 1772
 • Karl XIV Johan
 • Folkökningen

Du visar dina kunskaper genom att

 • Svara på frågor i NE-materialet
 • Vara aktiv i diskussioner
 • Visa dina kunskaper på proven
 • Du skrivit ett brev från någon person från tiden där du får med minst en viktig händelse

Uppgifter

 • Reklam för något nytt i Sverige från slutet av 1700-talet...

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
  Hi  4-6
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
  Hi  4-6
 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: