Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atom och kärnfysik VT2021

Skapad 2021-01-10 15:22 i Lerbäckskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Fysik
Även om våra elementarpartiklar (protoner, neutroner och elektroner) är ofattbart små har de stor påverkan på var vardag och är därför är atom- och kärnfysik ett oerhört aktuellt område. Kunskap inom detta område ger oss möjlighet att stråla cancertumörer, producera elektrisk energi, eller till exempel forska kring nya material och mediciner. Tyvärr finns det även negativa aspekter av kunskapen, till exempel utvecklandet och användande av kärnvapen.

Innehåll

Enligt ordinarie schema ses vi genom att ni Kopplar upp er på länk som ni hittar i Google Classroom under ämnet "Google Meet"

 

Arbetsområdet

Atom och kärnfysik 

Mål

Du ska:
förstå hur atomen är byggd av mindre partiklar
veta vad som är gemensamt och skiljer ett ämnes isotoper
kunna förklara energitillförsel till en atom, fusion och fission
veta vad radioaktivitet är
kunna de olika typerna av joniserande strålning samt dess faror och nytta
veta hur olika typer av joniserande strålning stoppas
beskriva hur vi omvandlar kärnenergi till elektrisk energi i kärnkraftverk samt argumentera för och emot denna energikälla
veta vad halveringstid är och hur kunskap om denna kan användas
veta vad Einsteins berömda formel innebär

 Arbetssätt

Genomgångar, instuderingsuppgifter, diskussioner
Läs i fysikboken ”TITANO” s. 200-229

 Kärnenergi länkar från Sdui, Ne, Youtube och
instuderingsuppgifter som ligger på classroom.

 

 Kopplingar till läroplanen

·         Syfte

·          FySyfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

·          FySyfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

·         Centralt innehåll

·          Fy  7-9Fysiken i naturen och samhället Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.

·          Fy  7-9Fysiken i naturen och samhället Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

·          Fy  7-9Fysiken och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

·          Fy  7-9Fysiken och världsbilden De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

·          Fy  7-9Fysikens metoder och arbetssätt Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: