Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet

Skapad 2021-01-10 15:41 i Helgedalskolan Kristianstad
Grundskola 6 Fysik Teknik
Du ska få lära dig om elektricitet.

Innehåll

 

Bedömning:

Du ska kunna:

 • vad elektrisk ström och statisk elektricitet är.
 • skillnaden mellan seriekoppling och parallellkoppling.
 • förklara skillnaden mellan elektroner och protoner och hur de fungerar i en elektrisk krets.
 • hur blixtar uppstår.
 • hur ett batteri och en glödlampa fungerar
 • berätta om el säkerhet.
 • berätta om elektricitet förr och elektriska hjälpmedel.
 • rita ett kopplingsschema
 • kunna genomföra en laboration.
 • kunna dokumentera din undersökning med en labbrapport.

 

Ord och begrepp:

Volt, Ampere, elektisk ström, elektrisk spänning , atomer, elektroner, protoner, strömkälla, sluten krets, ledare, isolatorer, strömbrytare, kopplingsschema, kortslutning


Så här kommer vi att arbeta:

 • Gemensamma genomgångar 
 • Läsning av faktatext och instuderingsfrågor samt användande av stödord och begrepp.
 • Diskussioner i grupp samt helklass (lösa vissa arbetsuppgifter i mindre grupper)
 • Praktiska övningar och laborationer samt dokumentation i enskilt/par/grupp 
 • Filmer
 • Läxförhör på ord/begrepp och prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: