Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2021-01-10 16:24 i Forssaängskolan F-6 Borlänge
I det här arbetsområdet får eleverna arbeta med lagar, regler och påföljder. Utifrån elevnära frågeställningar får eleverna diskutera frågor som berör ämnet brott och straff. Syftet är att eleverna ska få en förståelse för det svenska rättssystemet och de principer det bygger på.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Tänk dig ett samhälle utan lagar och regler. Det skulle innebära att alla fick göra precis som de ville. Skulle du vilja leva i ett sådant samhälle? I det här arbetsområdet får du lära dig vad skillnaden mellan lagar och regler är. Du får även arbeta med vad som händer om en person begår ett brott och vad konsekvenserna kan bli, både för den som har begått brottet och för andra.

Innehåll

Undervisningens mål

När du har arbetat med det här området ska du kunna: 

 • Förklara begreppen lag, regel, lagstiftning och påföljd.
 • Resonera om varför det finns lagar.
 • Jämföra regler och lagar
 •  Resonera kring vilka konsekvenser det kan bli för barn som har föräldrar i fängelse.
 •  Diskutera vad ett brott kan få för konsekvenser.

Viktiga ord och begrepp som du ska kunna förstå och använda:

 • Lag
 • Regel
 • Lagstiftning
 • Straff
 • Påföljd
 • Norm

Undervisning

För att du ska lära dig så mycket som möjligt om detta kommer vi att:

 • ha gemensamma genomgångar
 • diskutera
 • se filmer
 • arbeta med olika uppgifter kopplade till arbetsområdet
 • läsa texter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Lag och rätt VT18

1
2
3
Rättsystemet
Du kan beskriva hur rättssystemet är uppbyggt och fungerar.
Du kan undersöka och beskriva på ett enkelt sätt hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. Du kan på ett enkelt sätt förklara vad som händer efter att ett brott har begåtts.
Du kan undersöka och beskriva på ett utvecklat sätt hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. Du kan beskriva vad som händer efter ett brott.
Du kan undersöka och beskriva på ett mycket utvecklat sätt hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. Du kan på ett utvecklat och beskrivande sätt förklara vad som händer efter att ett brott har begåtts.
Begrepp
Du kan använda dig av de begrepp som du mött under detta arbetsområde. t.ex. lagar, domstol, tingsrätt, åklagare.
Du kan använda begrepp på ett ganska bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar. Du kan förklara vad de flesta begreppen betyder.
Du kan använda begrepp på ett bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar. Du kan förklara vad alla begrepp betyder och använda en del av dem på ett korrekt sätt.
Du kan använda begrepp på ett mycket bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar. Du kan på ett korrekt sätt använda begreppen.
Diskutera
Du kan berätta vad du själv och andra människor tycker om olika frågor inom lag och rätt.
Du kan diskutera och värdera på ett enkelt sätt vad olika människor tycker om frågor som du känner till om samhället.
Du kan diskutera och värdera på ett utvecklat sätt vad olika människor tycker om frågor som du känner till om samhället
Du kan diskutera och värdera på ett välutvecklat sätt vad olika människor tycker om frågor som du känner till om samhället
Orsak och konsekvens
Du kan resonera och reflektera kring orsaker och konsekvenser ett brott kan leda till för samhället, förövaren samt brottsoffret.
 • Sh
Du kan resonera på ett enkelt sätt där du ger ett exempel på hur samhället, förövaren samt brottsoffret kan påverkas.
Du kan resonera på ett utvecklat sätt där du ger några exempel på hur samhället, förövaren samt brottsoffret kan påverkas.
Du kan resonera på ett välutvecklat sätt där du flera exempel på hur samhället, förövaren samt brottsoffret kan påverkas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: