Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kart- och Namngeografi/Klimat

Skapad 2021-01-10 16:42 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Geografi
När du hör att det hänt något i en stad, ett land eller en världsdel behöver du veta var det ligger, om det är nära eller långt i från Sverige, vilka länder som ligger i närheten och lite om hur det är på den platsen. I den här kursen ska du lära dig var olika länder, städer, hav, öknar, bergkedjor mm. ligger. Du ska också lära dig om längdgrader och breddgrader och vad man ska ha dem till. Vi kommer också försöka förstå varför det är så olika klimat på olika platser i världen. Här kommer du att ha nytta av alla bergskedjor, hav, öknar mm.. du lärt dig när du har jobbat med kartorna.

Innehåll

Syfte: 

När du hör att det hänt något i en stad, ett land eller en världsdel behöver du veta var det ligger, om det är nära eller långt i från Sverige, vilka länder som ligger i närheten och lite om hur det är på den platsen. I den här kursen ska du lära dig var olika länder, städer, hav, öknar, bergkedjor mm. ligger. Du ska också lära dig om längdgrader och breddgrader och vad man ska ha dem till. Vi kommer också försöka förstå varför det är så olika klimat på olika platser i världen. Här kommer du att ha nytta av alla bergskedjor, hav, öknar mm.. du lärt dig när du har jobbat med kartorna. 

Undervisning 

Tid: v.2-9

Läromedel:

Arbetssätt/ arbetsgång

Under några veckor kommer vi att arbete med kart-och namngeografi. Ni kommer få arbeta i Seterra och med blindkartor. Jag kommer hålla korta genomgångar t ex om gradnätets uppbyggnad. Vi kommer även att titta på några korta filmer om väder och klimat och tillsammans kommer vi  att fördjupa oss i några världsdelar, Asien och Afrika. 

Lärandemål: Vad ska du lära dig?

Du ska lära dig: 

 • Att använda en kartbok, både en analog såväl som digital 
 • Namn på olika världsdelar, hav, öar, bergskedjor, öknar, floder, vattenområden, länder, städer och regioner. 
 • Att med hjälp med blindkartor pricka ut olika världsdelar, hav, öar, bergskedjor, öknar, floder, vattenområden, länder, städer och regioner
 • Att kunna ta ut positionerna på en plats
 • Att använda dig av gradnätet 
 • Geografiska begrepp ( t ex breddgrad, längdgrad, högtryck, lågtryck, klimat, vegetation mfl) 
 • Att förklara olika kartprojektioners fördelar och nackdelar 
 • Att förklara varför det är olika temperatur på olika platser 
 • Att kunna förklara varför vi har vindar och hur de stora vindarna blåser (Monsunvinden och Passadvindarna) 
 • Att kunna redogöra de tre olika sorters nederbörd som finns
 • Att förklara varför det finns olika vegetation på olika platser och hur vegetationen hänger ihop med klimatet
 • Att beskriva hur klimatzonerna är uppdelade och var de olika zonerna finns

Bedömning: 

 • Du kommer få göra prov på kartkunskaperna. De proven är tänka som en träning för dig själv, så du ser vad du lyckas lära dig. 
 • Du kommer få göra mindre skriftliga uppgifter om klimat 
 • Du kommer få göra en muntlig presentation om tillsammans med en klasskompis

Begrepp 

Geografi

Demografi 

GIS (Geografisk informationssystem)

GPS (Global positioning System) 

Mercators projektion 

Koordinater 

Gradnät

Ekvatorn

Kontinenter

Vändkretsar

Längd-och breddgrader (Latitud och Longitud)

Klimat

Väder 

Högtryck-och Lågtryck 

Passadvindar 

Monsunvindar 

Klimatzoner

Nederbörd 

Ekvator 

Havsströmmar 

Kompass

Meridian

Relativt läge 

Skala 

Tematisk karta 

Topografisk karta 

Väderstreck

Uppgifter

 • Slutuppgift: Kartkunskap och Klimat

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  C 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ge  C 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  A 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Ge  A 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  A 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: