Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fyra stora S: Slagverk, Sång, (digitalt) Skapande och Stränginstrument

Skapad 2021-01-10 17:48 i Gottsta skola Norrtälje
Sång och skapande för åk 6.
Grundskola 4 – 6 Musik
Under första halvan av terminen (v 2-12) kommer vi att fokusera på musikens fyra stora S (Sång, Slagverk, Skapande och Stränginstrument). Fokus ligger på musikgenres, ackordspel, slagverksstämmor och att skapa utifrån det vi pratar om. Vi kommer att prata om konstmusik, gospel, jazz och blues. Fler genrer lär du dig om senare under terminen.

Innehåll

Vi kommer att sjunga mycket och lära oss mer om olika sångsätt (t ex rap, jojk).  Vi gör uppvärmningsövningar och lär oss mer om hur rösten fungerar. 

Utifrån de olika sångerna och musikstyckena kommer vi att gå igenom musikgenrer och vad som kännetecknar dem (konstmusik, call and respons, blues). 

Vi testar olika sätt att skapa musik, t. ex. digitalt genom att skapa en Jingel med hjälp av live-loops och att skriva en egen bluestext och att skapa egna rytmer. 

I både sången och skapandet kombinerar vi olika uttrycksformer, t.ex. sång och rörelse, musik och bild mm. 

För att vårda våra egna instrument kommer vi även att gå igenom hörseln och lära oss hur man vårdar sin hörsel . 

Vi kommer även in på musikteori, t.ex. notvärden och ord och begrepp som behövs för att kunna samtala om musik. 

Sist men inte minst kommer vi att öva på stränginstrumenten ukulele och gitarr. Vi spelar både melodier (gitarr) och ackord (ukulele och gitarr) och sätter ihop det vi kan till att spela låtar eller skapa egna musikstycken. 

Uppgifter

 • Spela keyboard som Mozart, Clara Schumann eller Stevie Wonder

 • Spela keyboard som Mozart, Clara Schumann eller Stevie Wonder

 • Spela keyboard som Mozart, Clara Schumann eller Stevie Wonder

 • Spela keyboard som Mozart, Clara Schumann eller Stevie Wonder

 • Spela keyboard som Mozart, Clara Schumann eller Stevie Wonder

 • Spela keyboard som Mozart, Clara Schumann eller Stevie Wonder

 • Spela keyboard som Mozart, Clara Schumann eller Stevie Wonder

 • Spela keyboard som Mozart, Clara Schumann eller Stevie Wonder

 • Spela keyboard som Mozart, Clara Schumann eller Stevie Wonder

 • Spela keyboard som Mozart, Clara Schumann eller Stevie Wonder

 • Hörsel- och hörselvård: Man kan inte blunda med öronen

 • Hörsel- och hörselvård: Man kan inte blunda med öronen

 • Hörsel- och hörselvård: Man kan inte blunda med öronen

 • Hörsel- och hörselvård: Man kan inte blunda med öronen

 • Terminsöversikt musik vt 21

 • Terminsöversikt musik vt 21

 • Terminsöversikt musik vt 21

 • Terminsöversikt musik vt 21

 • Hörsel- och hörselvård: Man kan inte blunda med öronen

 • Hörsel- och hörselvård: Man kan inte blunda med öronen

 • Hörsel- och hörselvård: Man kan inte blunda med öronen

 • Hörsel- och hörselvård: Man kan inte blunda med öronen

 • Hörsel- och hörselvård: Man kan inte blunda med öronen

 • Terminsöversikt musik vt 21

 • Terminsöversikt musik

 • Hörsel- och hörselvård: Man kan inte blunda med öronen

 • Skapa en reklamjingle

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
  Mu  4-6
 • Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
  Mu  C 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med relativt god timing och med relativt passande karaktär.
  Mu  C 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
  Mu  C 6
 • Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  C 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  C 6
 • Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  C 6
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
  Mu  A 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god timing och med passande karaktär.
  Mu  A 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
  Mu  A 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  A 6
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  A 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  E 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
  Mu  E 6

Matriser

Mu
Kunskapskrav Musik åk 6

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
F
E
C
A
Sjunga
i olika musikaliska former och genrer
Du kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Du kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Du kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
Spela
Melodistämma
Du kan spela delar av en enkel anpassad melodistämma.
Du kan spela övervägande delar av en enkel anpassad melodistämma.
Du kan spela en enkel anpassad melodistämma.
Bas- och slagverk
Du kan spela delar av en enkel anpassad bas- och slagverksstämma.
Du kan spela övervägande delar av en enkel bas- och slagverksstämma.
Du kan spela en enkel anpassad bas- och slagverksstämma.
Ackordsinstrument
Du kan bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Du kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
Du kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
Samspel och tajming
Du kan sjunga och spela något instrument i viss mån med tajming
Du kan sjunga och spela något instrument med relativt god tajming och med relativt passande karaktär.
Du kan sjunga och spela något instrument med god tajming och med passande karaktär.
Skapa och kommunicera
egna tankar och musikaliska idéer
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
Lyssna och analysera
Resonera om spelandet
Du kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Du kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Du kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Resonera om musikens påverkan
Du kan uttrycka dig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser. Du kan ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Du kan uttrycka dig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser. Du kan ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Du kan uttrycka dig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser. Du kan ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Musikaliska karaktärsdrag
Du kan med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Du kan med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Du kan med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: