👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering SPANSKA 9E V2-V8

Skapad 2021-01-11 05:08 i Tråsättraskolan Österåker
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Igenom detta arbetsområde ska vi lära oss att uttrycka våra åsikter. Vi ska kolla på den berömda spanska filmen VOLVER av ALMODOVAR och arbeta med för att lära oss att uttrycka åsikter.

Innehåll

Grovplanering SP VT21 V3-V8

OBS!! Om ni inte kan se tydligt det hela innehållet, i synnerhet tabellen, ska ni logga in i Unikum via deras websida på datorn.

Appen som ni använder i mobilen är inte riktigt anpassad till denna typ av innehåll.

 

Varför ska du lära dig om (syfte)?

Du behöver i vardagliga situationer 

Det är viktigt att 

För att berätta om det ska vi användas av 

 

 

Tidsperiod 

v. 2 - v.8

 

 

Vad ska du lära dig under det här momentet?

  • Att formulera dig för att uttrycka dina åsikter

  • Du ska kunna förstå vad andra berättar om det som de har gjort.

  •  

Hur ska vi lägga upp undervisningen?

Varje lektion börjar med återkoppling till föregående lektion. Vi har korta genomgångar, tittar på filmer/filmklipp och arbetar med lektionsuppgifter samt tränar det muntliga förmågan. I arbetsområde "DÅTID-PERFEKT" kommer ev. att finnas ett projekt där du berättar om din sista resa. 

 

Vecka.                                  VAD                                                                  HUR

V. 2                 Åsikter                                              Olika glosor med nödvändiga uttryck. Läsa och översätta

                                                                                                    Kahoot.

V. 3                  Åsikter                                          Skriva meningar, höra, tala.

                                                                                                    Glosförhör på torsdag

V. 4.                Åsikter                                              Titta på filmen "VOLVER" 

 V. 5.              Åsikter                                              Titta på filmen "VOLVER" och arbeta med dialogen till provet

Läxförhör på torsdag.

V. 6.          Visa muntlig förmåga                            PROV på torsdag. Spela in dialogen i par.

V. 7           Visa muntlig förmåga                            Fortsättning av PROV på tisdag-onsdag. Spela in dialogen i par.

Påbörja nytt arbetsområde   "ME DUELE".          Läsa arbetsområde dokumentet. Läsa en text

 V. 8.       Nytt arbetsområde   "ME DUELE".        Läsa, tala. öva, skriva.

 

 

 

Länker till detaljerad planering i Google Classroom:

 

V2-V3

https://classroom.google.com/c/Mzc2MzUxMzU5MzVa/p/MjI0NTM0MjQ3NjA1/details

 

V4-V5

https://classroom.google.com/c/Mzc2MzUxMzU5MzVa/p/MjY3NjYxNzA1ODgz/details

 

V6-V7

https://classroom.google.com/c/Mzc2MzUxMzU5MzVa/p/MjY5ODM1NjAxMTYx/details

 

V8-10

 

Hur ska du uppvisa dina kunskaper?

Jag kommer att bedöma dina lektionsuppgifter, ditt deltagande i lektionerna samt ett

 

Se kunskapskraven för information om vad som ska bedömas.

 

Kopplingar till läroplanen

Kunskapskrav

Mål/FörmågorModerna språk som språkval - Årskurs 4-9

Eleven behöver utveckla vidare sin förmåga att förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter.

Eleven behöver utveckla vidare sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Eleven behöver utveckla vidare sin förmåga att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.

Eleven behöver utveckla vidare sin förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Eleven behöver utveckla vidare sin förmåga att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 

Uppgifter

  • MUNTLIGT PROV i par ÅSIKTER

  • LÄXFÖRHÖR - ÅSIKTER om din skolan

Matriser

M2
ÅK9 - MUNTLIGT PROV ÅSIKTER

Rubrik 1

MUNTLIG FÖRMÅGA
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Hen kan formulera sig:
Inte ännu på ett begripligt sätt eller pratar inte tillräckligt mycket
På enkelt sätt och som går att förstå, trots grammatiska fel eller brist i ordkunskaper
På ett relativt tydligt sätt, innehållet är någorlunda varierat.
På ett klart och tydligt sätt där innehållet är ganska varierat
Grammatik
Det går inte alltid att förstå vad du skriver. Verbformerna är inte tillräckligt korrekta för att förstå dig
Det går att förstå vad du skriver även om det finns grammatiska fel och brister. Verbformerna är tillräckligt korrekta för att förstå dig i pågående formen.
Verbformerna och verb tempus är till viss mån korrekta och anpassade till att beskriva vad en person håller på att göra. Grammatiken är relativt korrekt.
Verbformerna och verb tempus är för det mesta korrekta och anpassade till att beskriva vad en person håller på att göra.
Uttal, intonation och flyt
Din intonation och uttal är inte tillräcklig bra för att bli förstådd.
Din intonation och uttal duger för att förstå dig även om delvis felaktiga. Du pratar delvis flytande.
Din intonation och uttal är bra även om det finns ibland fel. Du pratar ganska flytande.
Din intonation och uttal är mycket bra. Du pratar väl flytande.

Ny rubrik

SKRIFTLIG FÖRMÅGA
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Ordkunskaper
Du lyckas inte använda ett rätt språk för att uttrycka dina åsikter. Ditt ordförråd duger inte.
Du använder för det mesta ett rätt språk för att uttrycka dina åsikter. Ditt ordförråd duger.
Ditt språk är relativt varierat och anpassat till viss mån för att uttrycka dina åsikter.
Ditt språk är varierat och anpassat för att uttrycka dina åsikter.
Form
Dina meningar eller fraser är inte riktigt sammanhängande. Det går inte alltid att förstå vad du säger och det finns flera fel. Du använder inte bindeord eller tillräckligt med åsikt-uttryck
Dina meningar eller fraser är till viss del sammanhängande. Det går att förstå vad du säger även om det finns flera fel. Du använder något bindeord och något åsikt-uttryck.
Dina meningar eller fraser är ganska sammanhängande och du försöker bygga ut dem. Det går att förstå vad du säger även om det finns några fel. Du använder något bindeord Du använder flera bindeord och flera åsikt-uttryck.
Dina meningar eller fraser är sammanhängande och du bygger ut dem.
 Du är tydligt när du kommunicerar dig.
 Du använder flera bindeord och många åsikt-uttryck.
Grammatik
Det går inte alltid att förstå vad du skriver. Verbformerna är inte tillräckligt korrekta för att förstå dig.
Det går att förstå vad du skriver även om det finns grammatiska fel och brister. Verbformerna är tillräckligt korrekta för att förstå dig.
Verbformerna och verb tempus är till viss mån korrekta och anpassade till att uttrycka dina åsikter. Grammatiken är relativt korrekt.
Verbformerna och verb tempus är för det mesta korrekta och anpassade till att uttrycka dina åsikter.