👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema insekter

Skapad 2021-01-11 07:48 i Takläggarens fsk Sandviken
Förskola
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt. I undervisningen medverkar även andra i arbetslaget, t.ex. barnskötare, till att främja barns utveckling och lärande.

Innehåll

Var är vi? (se uppföljning/utvärdering)

Nulägesbeskrivning

 Besöket vi fick av personal från Insektslandet, blev ett lustfyllt startskott av Temat. 

Genom leken har vi skapat intresse kring insekter.

Vi lär oss nya ord, såsom tex gadd. Vi får även in annat lärande såsom: Antal, storlekar, färger, kategorier, faktaspråk mm.

Barnen har skapat eget memory-spel, med bilder på insekter de själva valt.

Tillsammans med vår högskole-elev har några barn gjort ett insektsbingo.

De har även fått utklädningskläder där de har möjlighet att själva vara en insekt.

Vi har skapat en Temahörna med luppar, böcker, pussel, spel och bilder på insekter där barnen har möjlighet att undersöka lära och inspireras.

 

Vart ska vi?

 
 

Vi vill att barnen ska få en förförståelse av vad en insekt är.  

Att lära sig att kategorisera.

Att barnen får en förståelse av att insekter inte är farliga,

Att de lever i naturen och är en del av kretsloppet.

Insekterna som barnen valde till sitt memoryspel kommer vi att fortsätta att lära oss mer om.

 

Pedagogerna menar att naturvetenskap i förskolan är något annat än naturvetenskap i skolan. De utmanar den traditionella kunskapssyn som skolan antas stå för genom att inte inta rollen som den som sitter inne med "det rätta svaret" . De bejakar istället barnens förklaringar. Att barn är kompetenta och att deras förklaringar är intressanta och tillskrivs ett värde betonas av flera pedagoger.

" Förskolans naturvetenskap i praktiken" ( Sundberg m.fl. 2016)

Hur gör vi?

 Vi kartlägger, vi tar reda på vilka insekter barnen är intresserad av och vad de vet om dessa.

Genom att dela in barnen i mindre grupper, där vi samtalade och använde oss av bilder och IT, skapade vi en nyfikenhet 

Introduktion av ämnet:

 

 Metoderna använder vi oss av då vi ser det som ett lustfyllt lärande, där barnen lär sig med hela kroppen. 

Genom besök av Insektslandet, lek i olika former. 

Utifrån barnens intresse har använt oss av IT och skapat material. 

Astrakan tillför aktuella böcker i ämnet. 

 

All personal på avdelningen är delaktiga i planering och ansvarar för att utbildningen ska anpassas utifrån varje barns behov.    

Vår Tema-Hörna som vi skapar tillsammans med barnen.

Vi bygger på och ändrar efter Temats gång.

                                                                                                                                                               

Hur blev det och varför?

Vad kan vi se utifrån den dokumenterade processen:

Vid uppföljning - skrivs i Reflektion:

 • Beskriv kortfattat resultatet utifrån barngrupp.

Reflektera kollegialt:

 • Vilket lärande, aktiviteter, arbetssätt och förhållningsätt ser vi att undervisningen gett barngruppen utifrån prioriterat mål?
 • Dokumentera reflektionerna. exempelvis, Väckte vi alla barns intresse? Vet vi det? Hur? Beskriv kortfattat.

Vid utvärdering - skrivs i Analys

 • Analysera resultatet. Beskriv resultatet utifrån barngrupp.

Reflektera kollegialt:

 • Vilket lärande, aktiviteter, arbetssätt och förhållningsätt ser vi att undervisningen gett barngruppen utifrån prioriterat mål?
 • Dokumentera reflektionerna. Varför blev det som det blev? Hur vet vi det? 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18