Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och moral

Skapad 2021-01-11 08:13 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Vad är egentligen rätt och fel? Gott och ont? Detta är inte alltid självklart. Det finns juridiska lagar att förhålla sig till när det kommer till vissa frågor kring rätt och fel, men det förekommer även situationer i våra liv då vi bedömer något som rätt och fel, gott och ont beroende på vilka värderingar vi har. Första delen av terminen kommer vi därför att studera religionskunskap och fokusera på frågor kring etik och moral, men även på att söka information om olika religioner och livsåskådningar.

Innehåll

Syfte – varför?  

Undervisningen ska bidra till att du som elev utvecklar förståelse för hur människors värderingar hänger samman med religioner och andra livsåskådningar, samt reflektera över olika livsfrågor, identiteter och etiska förhållningssätt. 

 
 

Centralt innehåll – Vad? 

 • Olika religioners och livsåskådningars etik 
 • etiska modeller och begrepp 
 • hur olika livsfrågor skildras i populärkulturen 
 • analysera och ta ställning i olika etiska och moraliska frågor 
 • vardagliga moraliska dilemman 
 • olika riter (t.ex. namngivning) och deras funktion vid formandet av identiteter. 
   

Arbetssätt – Hur? 

 • Värderingsövningar 
 • Diskussioner 
 • Genomgångar 
 • Eget arbete
 • Podcas
 • Film 
   

Bedömning – Vad kommer att bedömas? 

 • Diskussioner 
 • Skrivuppgifter 
 • Skriftligt prov 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9
 • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9
 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 9
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 9
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Re  E 9

Matriser

Re
Etik och moral åk 9

Etik och moral

F
E
C
A
Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse
Du har ännu inte uppnått en godtagbar nivå.
Eleven kan också föra *enkla* resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som *till viss del för resonemanget framåt.*
Eleven kan också föra *utvecklade* resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sam­manhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra *välutvecklade och nyan­serade* resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som *för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.*
Moraliska frågeställningar, värderingar, etiska begrepp & modeller
Du har ännu inte uppnått en godtagbar nivå.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra *enkla* och *till viss del* underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i *huvudsak* fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra *välutvecklade* och *väl* underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl *fungerande* sätt.
Information och källor
Du har ännu inte uppnått en godtagbar nivå.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett *i huvudsak* fungerande sätt samt för *enkla och till viss del* underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett *relativt väl* fungerande sätt samt för *utvecklade och relativt väl* underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett *väl* fungerande sätt samt för *välutvecklade och väl* underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: