Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling vt-21

Skapad 2021-01-11 09:02 i Morgongåva Förskola Heby
Hållbar utveckling, för vår jord.
Förskola
Jorden behöver oss! Vi behöver bli medvetna om hur vi kan påverka jorden och göra dess utveckling hållbar i framtiden.

Innehåll

Mål

Kopplingar till läroplanen

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Bakgrund

Vi vill ge barnen kunskaper om sina rättigheter och möjlighet att påverka. Att barnen får ökad förståelse för begreppet demokrati och vilka förutsättningar demokrati ger. Genom att göra barnen medvetna om varför vi sorterar kan de ha med sig detta i livet och även påverka människor i sin omgivning. Utveckla barnens motivation till att källsortera och att det är meningsfullt. Barnen behöver få förståelse för hur vi omedvetet påverkar djur och natur, detta kan även ge barnen inblick i hur ekosystemet påverkar oss människor.

Detta ger barnen grunden till att hjälpa till både nära och långt bort.

Vi arbetar efter Agenda 2030.

Vi arbetar med projektet Grön Flagg där vi genom att arbeta med Hållbar utveckling kan bli Grön Flagg-certifierade. Vi har satt upp tre planeringar för Grön Flagg. Dessa är:

 • Barnens bästa (Livsstil och Hälsa)
 • Skräp och avfall
 • Hur påverkas ekosystemet? (Djur och Natur)

 

Arbetssätt/Undervisning. 

 • Naturligt i vardagen
 • Utflykter till skogen
 • Källsorterar
 • Insektshus
 • Filmer
 • Diskussioner vid maten eller samlingar och i de dagliga aktiviteterna
 • Odlar
 • Sånger, skapande, språk, drama, digitalisering, rita, måla 
 • Värdegrundsarbete, barnkonventionen
 • Skräpplockardag med plasthandskar
 • Hämta frukt på ICA
 • Rörelselekar
 • Hinderbanor
 • Prata om vad kroppen behöver - mat och rörelse
 • Uppmärksammar olika världsdagar
 • Grön Flagg dagar
 • Sopsamlarmonster med rörelser

 

Uppgifter

 • Frukt från ICA
 • Grön Flagg dag
 • Utflykter till skogen
 • Sopsamlarmonster med rörelser.

 

 

Uppgifter

 • Frukt från ICA

 • Utflykter till skogen

 • Grön Flagg dag

 • Sopsamlarmonster med rörelse.

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: