Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering Humlan VT 21

Skapad 2021-01-11 09:03 i Morgongåva Förskola Heby
Förskola
En grovplanering tydliggör arbetet på den egna avdelningen för terminen. Efter terminen analyserar och utvärderar avdelningen: Hur blev det? Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi nästa termin? Ur Lpfö 98 rev.16 Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Det är analyserna av utvärderingens resultat som pekar ut väsentliga utvecklingsområden. All form av utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv.

Innehåll

Grovplanering Humlan VT 21

 

  • Organisation/Personal: Hur ser organisationen ut på avdelningen? Vilken personal arbetar? Hur många barn? BBSS? Samverkan med annan/andra avdelningar? Dela upp barnen i grupper? Ansvarsbarn? osv…

Humlan är en småbarnsavdelning med just nu 12 barn i ålder 1-3 år. Vi väntar in fler barn under terminens gång.

Här arbetar en förskollärare 100%, samt två barnskötare på vardera 100%. 

Vi kommer börja med att arbeta för att skapa en trygg barngrupp, vi har flera inskolningar som kommer bli spännande att lära känna och som ska introduceras i olika lärmiljöer samt förskolans rutiner.

Vi inskolar barnen mot verksamheten och har inga specifika ansvarsbarn.

Vi planerar att dela in barnen i olika grupper baserat på intresse och mognad och arbeta med olika lärandeprocesser.

Vi samarbetar med grannavdelningen Sländan, vi hjälps åt med barngrupperna och är ihopslagna på morgonen samt eftermiddagen och har olika aktiviteter tillsammans.

 

  • Förskola och hem- Föräldrasamverkan: Hur ska vi arbeta med det? Vad kan vi göra bättre denna termin utifrån utvärderingen.

- Daglig kontakt vid lämning och hämtning.

- Unikum

- Veckobrev

 

  • Lärmiljöer: Vad ska vi ha för lärmiljöer på avdelningen och vad ska vi göra för förändringar utifrån utvärderingen och barnen?

Avdelningarnas verksamhet dvs barnens utforskande och intresse styr vad som synliggörs i lärmiljöerna. Materialet ändras och byts ut utifrån projekt och intresse. Små barn utforskar mycket på egen hand och vi lägger stor vikt vid att erbjuda närvarande pedagoger som uppmärksammar barnens lärande och lärmiljöer som skapar meningsfullt lärande. 

Bygg och konstruktion: stora mjuka klossar, ”balansskog", magneter. Tilläggsmaterial som bilar, små plastmänniskor, bollar, djur. Bygg och konstruktion har ingen ”egen” miljö utan är utspridd i olika miljöer.

Ljud och ljus: projektor, iPad, ljusbord, tilläggsmaterial som regnbågsklossar, regnbågsbro, spegelstenar. 

Sagans rum: språk och digitala miljön. Skärmar av för att ge en plats för återhämtning. Litteratur, lärplatta, soffa, stjärnhimmel. 

Ateljen: olika material till skapande, färg, pennor, playdoolera, pärlor mm. Där finns även en hemvrå med material för rollek/laga mat samt olika byggmaterial ex tågbana, regnbågsbroar. 

Babblarna: egen miljö med babblarna, mjukisar, plastfigurer, bil på golvet, böcker.

 

Rörelselek: lekhallen. Yogabilder på väggarna, hinderbana, mjuka mattor på golvet, rutschkana.             

 

 

  • Fasta aktiviteter: Vilka fasta aktiviteter ska vi ha? Varför väljer vi dessa? (Gör pedagogiska planeringar över dessa på Unikum)

Barnen visar intresse för djur, vi planerar olika aktiviteter så barnen på olika sätt kan utforska temat djur. 

 

Måndag: Arbetslagsreflektion, hjälpa Sländan.

Tisdag: Naturvetenskap, Språk (djurpåsar, lärande kring djur)

Onsdag: Värdegrund (Vem böcker)

Torsdag: Rörelslek (Djurkort med olika rörelser, rörelsesånger, lekar)

Fredag: Sångsamling med Sländan (gemenskap, samarbete, följa instruktioner och regler)

 

  

 

 

  • Utveckling och lärande-Tema/Projekt: Vilket projekt eller temaarbete ska vi ha under terminen? Varför väljer vi det? Utifrån vilka mål ska vi arbeta? (Gör en pedagogisk planering av projektet/temat på Unikum)

Vi arbetar projektinriktat där projektet har en början utifrån barnens intresse och nyfikenhet. Hur stort eller långt det blir varierar. Flera projekt kan pågå parallellt. 

Vi kommer denna termin arbeta med: DJUR

 

Vårt förhållningssätt till barns lärande är att lärande sker i upplevelsen och i relationen med material och med andra människor. För fördjupad förståelse och lärande får barnen utforska samma fenomen/ upplevelse genom många språk, dvs på många olika sätt och upprepade gånger.

Vi har fasta dagar med olika projekt men veckans struktur kommer baseras mer på barnens takt i lärandet och upptäckandet och bero på vad som kommer upp som intressant. Beroende på barnens nivå av utmaning så kommer vissa aktiviteter utföras i hel eller uppdelade grupper.   

 

 

 

  • Högtider: Vilka högtider ska vi uppmärksamma och hur ska vi uppmärksamma dem? (VT21)

Julgransplundring - vi dansar runt granen och sjunger julsånger

Alla hjärtans dag - skapande med olika material

Påsk - olika skapande med traditionellt påskmaterial

Förskolans dag - firar hela förskolan tillsammans ute med olika aktiviteter

Skräpplockardag -  vi plockar skräp ute på gården

Midsommar - plockar blommor, dans runt midsommarstång

Sommarfest - firar vi tillsammans ute hela förskolan, föräldrar är inbjudna till olika uppträdanden/aktiviteter  

 

För de små barnen handlar det om att skapa sig erfarenhet av högtiderna. Vi låter barnen uppleva olika högtider. Fördjupning i de olika högtiderna kommer att ske under förskolans gång medan barnen blir äldre. 

 

 

 

  • Barns inflytande: Hur ska vi arbeta aktivt med det?

Observationer och reflektion mellan pedagoger.

Barnens intresse och behov påverkar innehållet i verksamheten. Det ligger även till grund för de olika lärmiljöerna på avdelningen. 

Vi kommer använda oss av tavlor med bilder på olika aktiviteter där barnen kan peka på vad de vill göra för att öka barnens möjlighet till inflytande.

Vi kommer tillverka bilder på olika material så barnen får möjlighet att kunna visa vad de vill göra.

 

 

  • Normer och värden- värdegrundsarbete: Vilka mål ska vi arbeta mot? Vad ska vi göra? Hur ska vi göra? Varför?(Gör en pedagogisk planering över detta på Unikum)

Vi kommer att använda Vem böckerna som grund kring samtal. 

Vi kommer ha aktiviteter i samlingar eller andra grupptillfällen samt i det dagliga förhållningssättet i samspelet med barnen.

Demokrati: arbeta med bild och teckenstöd för de barn utan verbalt språk, ge barnen möjlighet till att i olika situationer få välja själva.

Integritet: arbeta med identitetsskapande samt känslor och kultur. 

 

 

  • Digtalisering: Hur ska vi arbeta med det? Vad ska vi göra? Varför?

Vi kommer använda projektorn till dansaktiviteter samt högläsning och pedagogiska spel ihop med lärplatta. Vi kommer erbjuda appar som tilltalar barnens sinnen, exempel att måla på ipaden. Vi vill ge barnen möjlighet till att på ett pedagogiskt sätt börja utforska lärplattan och vad den kan erbjuda. Vi kommer titta på naturfilmer kopplat till vårens tema baserat på barnens intressen.  

Vi kommer även att arbeta med programmering genom att använda kroppen och härma olika rörelser som visas genom bilder på olika sätt. 

 

 

UTVÄRDERING I SLUTET AV TERMINEN:

Vad har vi gjort?

Hur blev det?

Var är vi?

Vart ska vi?

Förbättringsåtgärder?      

 

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: