Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap VT-21 Lilla Björnen

Skapad 2021-01-11 09:43 i Edsbro förskola Norrtälje
Förskola
Vi utforskar vattnets olika former genom att prova, leka och experimentera. Vilken betydelse, har vattnet i naturen, och för oss människor?

Innehåll

 

1. MÅLOMRÅDE

Vad ska barngruppen lära sig, förmå och förstå? Varför är kunskapen/färdigheten viktig för människan i världen?

Generativ fråga:

 • Vad händer med vatten när det är kallt eller varmt?

Syfte:

 • Få en inblick över vattnets egenskaper och betydelse för natur och människa.

 

Mål ur Lpfö 18:

Förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur, och samhälle påverkar varandra.

Förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. 

 

Barnens intressen, initiativ och behov: Vatten är alltid roligt för barn och vuxna. Hur kan vi leka och utforska vatten och is? 

 

Förståelse: Enkla kretslopp i naturen samt förståelse för materian vatten/is. Göra enkla experiment. 

 

Förmågor: Kunna ta på/känna på vatten/is. Prova på att experimentera med vatten, is och färg. 

 

Begrepp: Vatten, is, kretslopp 

 

Arbetslagets förhållningssätt:  Vi kommer att ha ett nyfiket och kreativt arbetssätt. Låta barnen vara delaktiga i utforskandet  med sina sinnen. 

Vetenskaplig grund: Scaffoldingstöttande arbetssätt. 

Arbetslagets kunskapsbehov i ämnesområdet: Vi kommer ta till oss av litteratur i ämnet. 

2. UTVÄRDERING

Hur vet vi att vi nått våra mål när temat är avslutat?

Kriterier: Vi kommer fortsätta filma vid lärsituationer och kan på så sätt följa barnens utveckling inom temat. 

Utvärderingssätt: Vi utvärderar veckovis vid reflektion. 

3. AKTIVITETSPLAN

Hur ska vi börja? Hur skulle vi kunna fortsätta? Hur skapar vi ett meningsfullt sammanhang?

Aktiviteter:

 • Startaktivitet blir att ha en samling och ta fram några babblare som vi frusit in i is och fråga barnen vad de tror har hänt? Sedan tinar vi upp dem och frågar vad som hänt? Nästa gång fryser vi in vatten i ballonger tillsammans med barnen. 
 • Leka/utforska vatten inomhus, vad flyter och vad sjunker, låta vatten frysa och sen kolla vad som händer. Fylla ballonger med vatten och låt frysa. Måla med vattenfärg på snö och is. Göra Is-tavlor tillsammans med barnen. 
 • Sjunga om vatten, is och kretslopp.

Formativ uppföljning:

Genom reflektion och observationer i den dagliga verksamheten tillsammans med att filma lärsituationer. 

Lärmiljö:

Göra en lärmiljö inomhus där barnen kan utforska vatten, genom att ta upp vattenbordet till avdelningen. Använda utomhusmiljön så mycket det går. 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18

Matriser

Matris för uppföljning av måluppfyllelse

Förståelse

Påbörjad utveckling
En bit på väg
Måluppfyllelse
Skriv ert konkreta mål här
Skriv ert konkreta mål här
Skriv ert konkreta mål här

Förmågor

Påbörjad utveckling
En bit på väg
Måluppfyllelse
Skriv ert konkreta mål här
Skriv ert konkreta mål här
Skriv ert konkreta mål här

Begrepp

Påbörjad utveckling
En bit på väg
Måluppfyllelse
Skriv ert konkreta mål här
Skriv ert konkreta mål här
Skriv ert konkreta mål här
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: