👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filmmusik

Skapad 2021-01-11 09:56 i Brattebergsskolan 7-9 Öckerö
Vi kommer att gå igenom musikinstrument och instrumentgrupper, även hur musikinstrument fungerar. Det här arbetsområdet görs ihop med slöjden. Där kommer du att få bygga ett fungerande instrument.
Grundskola 7 – 9 Musik
Filmmusik - hur påverkar musiken en filmscen?

Innehåll


Arbetssätt och bedömning

Arbetssätt:
Vi kommer att:

  • se på hur musik har påverkat och kan påverka filmer 
  • jobba med skriftliga/muntliga uppgifter inom arbetsområdet 
  • se på varierande filminslag

Bedömning:
Din förmåga att:

  • känna till hur musiken påverkar visuella stämningar 
  • känna till hur ljud och instrument används för att påverka känslor
  • vara aktiv i diskussioner och resonemang, förklara begrepp och teorier
  • kunna reflektera och analysera inom ämnet

Film-musik   År 8 & 9

 

Musiken påverkar våra känslor och en films/scens budskap kan förändras avsevärt med hjälp av musiken. 

Vi börjar med att se en scen från Sagan om ringen och byter ut musiken till några olika:

https://www.youtube.com/watch?v=mndDbN60Eiw 

Ett exempel till på hur en scen från Pirates of the Caribbean  kan förändras med annan musik:

https://www.youtube.com/watch?v=rn9V0cN4NWs 

Välj 3 av nedanstående you tube-länkar där du tycker att musiken är intressant eller viktig för  innehållet. Klippen beskriver olika känslor, till exempel rädsla, glädje, ilska, spänning osv.  Det räcker att du väljer ca 1 minut från varje scen och koncentrerar dig att analysera just den.

Försök analysera och beskriva din känslor så beskrivande du bara kan, du har 4 veckor på dig att slutföra uppgiften!

https://www.youtube.com/watch?v=udm5jUA-2bs The Meg 

https://www.youtube.com/watch?v=8MDPeL8lpzo&list=PL5757C176D7ADA7F9 The Titanic

https://www.youtube.com/watch?v=a9FIg6Zr0dg Heart of TeFiti

https://www.youtube.com/watch?v=FbLA0LS67XE Lejonkungen

https://www.youtube.com/watch?v=6y-pdLyZPJ8 Snuten i Hollywood

https://www.youtube.com/watch?v=uYKDS1yDODY Gnomé

https://www.youtube.com/watch?v=HHKwnUa3txo Zootoopia

https://www.youtube.com/watch?v=hDkvpZRZ_rE Lord of the rings
Skriv arbetet i det delade Word-dokumentet på classroom med storlek 14.  

Berätta om klippen i tur och ordning och svara på frågorna nedan. 

1: Vad heter filmen?  

2. Vilka känslor får du av musiken?  

3: Hur förstärker musiken känslorna?  

4: Vad är det i musiken som gör att denna effekt uppnås? Tempo? Dur/moll? Ljud?  Ljudstyrkan- tex svag ljudstyrka till stark , stark ljudstyrka till svag. Melodin? 

5: Vilka instrument eller instrumentgrupper(stråkinstrument, blåsinstrument, slagverks instrument, stränginstrument, piano) kan du höra i musiken?  

Osäker på olika instrument? se den här filmen om instrumentgrupper:

https://www.youtube.com/watch?v=jbQUvIIT53M&feature=youtu.be 

6: Om sång används, kan du beskriva  hur sången låter och varför sången är viktig i just detta klipp!

7: Vad heter kompositören till filmmusiken?  (googla)

8: Testa nu att stänga av musiken/ ljudet. 

Hur känns det att se på klippen utan musik? Hur förändras klippen?  Får du samma känslor som med musik? Om inte, vilka känslor får du nu? 

 

Extra uppgift: 

Ta reda på några fakta om kompositören och skriv dem som nr 9, förslagsvis vilka fler filmer har kompositören skrivit musik till m,m ?

Lycka till! 

 Sandra (sandra.olsson@utb.ockero.se)Utdrag ur Lgr-11  

Ämnets syfte: 

Analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska  sammanhang. 

Centralt innehåll: 

Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel. 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 

 

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika  funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och  samhällen. Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska  karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med viss säkerhet urskilja  olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika  sammanhang.

 

Uppgifter

  • Välj filmscener och analysera de!

Matriser

Mu
Filmmusik

E
C
A
Valt film, olika sekvenser med musikaliska inslag, flerbottnad analys av påverkansfaktorer, särskilja instrument i dess sammanhang, reflektera över och analysera kring påverkansfaktorer
Resonera om funktion och betydelse
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Musikaliska karaktärsdrag
Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Dessutom kan eleven i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Dessutom kan eleven i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Musikaliska instrument
Eleven kan med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i sammanhanget.
Eleven kan med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i sammanhanget.
Eleven kan med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i sammanhanget.